Půlnoční bohoslužba Římskokatolické církve z kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze

25. prosinec 2016

Půlnoční bohoslužba Římskokatolické církve z kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze na Starém Městě. Bohoslužbu slouží a káže P.Tomáš Halík. V průběhu sváteční mše zní Missa Sacratissimae Trinitatis českého barokního skladatele Gunthera Jacoba, v podání souboru Capella Regia pod vedením Roberta Huga.

Kostel Nejsvětějšího Salvátora najdeme v samém centru Prahy, přímo u Karlova mostu. Je součástí komplexu budov bývalé jezuitské koleje Klementinum, kde dnes sídlí Národní knihovna České republiky a další knihovny a studovny, využívané vědci a studenty z celé republiky. Kostel vybudovali Jezuité v letech 1578-1601 a za pomoci slavných architektů, jako byli Carlo Lurago, Francesco Caratti, F. M. Kaňka či proslulý sochař raného baroku Jan Jiří Bendl, jej zdokonalovali až do dnešní podoby.

Kostel Nejsvětějšího Salvátora má bohatou tradici kazatelskou a vzdělávací – za všechny slavné kazatele lze zmínit filosofa a matematika Bernarda Bolzano, který zde působil jako univerzitní kazatel v letech 1805 – 1819 a významně ovlivnil inteligenci v době národního obrození. Tato tradice byla přerušena až dobou komunismu, kdy kněží, kteří zde působili, byli uvězněni nebo nuceni odejít do exilu.

Od února 1990 byla v kostele Nejsvětějšího Salvátora obnovena duchovní správa pro studenty a v říjnu roku 2004 zde byla založena první akademická farnost v České republice jakožto personální farnost určená pro pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol a jejich rodinné příslušníky. Akademická farnost též působí jako prostor dialogu mezi světem víry a světem kultury, umění a vědy a ekumenického a mezináboženského dialogu a je vnímána jako otevřené místo pro mnoho duchovně hledajících lidí, včetně těch, kteří nejsou praktikujícími křesťany.

Spustit audio