Půst jako příprava na Velikonoce

Všechna náboženství, která jsou projevem hledání Boha, počítají s postem jako s prostředkem očištění, vnitřního sjednocení, pokání a cesty k vnitřní svobodě. V křesťanství, které v tom navázalo na starozákonní tradici, má půst ale ještě jeden velmi důležitý rozměr, je výrazem touhy předstoupit před Boha s vírou a oddaností a s očekáváním jeho zásahu do života našeho nebo našich blízkých. Půst nás ve spojení s modlitbou pro toto setkání disponuje.