O webu rAdioCUSTICA

rAdioCUSTICA je intermediálním projektem Českého rozhlasu Vltava, realizovaným ve spolupráci s Výrobním Centrem Českého rozhlasu. Portál je zaměřený na aktuální tvorbu současných umělců na poli radioartu - mediálně podmíněných akustických forem umění, které se snaží novým způsobem prozkoumávat umělecký potenciál rozhlasu jakožto média 21. století a vypovídat o něm.

Portál je bezprostředně spjat s pořadem Radioateliér Českého rozhlasu Vltava, v němž od roku 2003 prezentujeme nejnovější premiérové i reprízové tvůrčí počiny domácích i zahraničních autorů z oblasti akustických umění. Všechny doposud odvysílané "premiérové" kompozice jsou k dispozici v sekci odvysílané kompozice. Radioateliér vysíláme na stanici Vltava každý pátek ve 22:00 a preimérovou řadu PremEdici Radioateliéru každý poslední pátek v měsíci ve stejném čase. 

Portál zároveň zprostředkovává informace týkající se široké oblasti akustických umění s důrazem na domácí uměleckou scénu. Své (nejen publikovatelné) podněty a informace spjaté bezprostředně s obsahem portálu rAdioCUSTICA zasílejte na e-mailovou adresu radiocustica@rozhlas.cz 

-- 

Michal Rataj - Foto: Lenk Kozderková

Michal RatajFoto: Lenk Kozderková

zakladatel projektu,
producent: Dr. Michal Rataj, mrataj(at)rozhlas(dot)cz
Michal Rataj vystudoval muzikologii na FF UK v Praze a skladbu na hudební fakultě AMU tamtéž. Od roku 1995 absolvoval několik studijních a rezidenčních pobytů ve Velké Británii, Německu a Rakousku. Je absolventem Fulbrightova studijního programu pro vědce a přednášející v Centre For New Music And Audio Technologies na University of California v Berkeley v USA. http://michalrataj.com 

-- 

Ladislav Železný - Foto: Jiří Schneider

Ladislav ŽeleznýFoto: Jiří Schneider

producent a kurátor: Ladislav Železný, ladislav.zelezny()rozhlas()czLadislav Železný je autor zvukových instalací, multimediální umělec. Vystudoval intermedialní školu PaedDr. Jana Svobody, Fakultu výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru video a multimedia u Keiko Sei, Peter Rónaie a Richard Fajnora, kde později působil jako technický asistent pro zvukové aplikace a externí pedagog. V současné době působí jako zvukový a hudební konstruktér v Českém rozhlase v oblasti realizace rozhlasových her, dokumentů a speciálních projektů. Od roku 2008 spolupracuje na projektu rAdioCUSTICA. V roce 2011 se stal jedním z deseti finalistů projektu “Europe - a sound panorama” v ZKM. Vytvořil zvukové a hudební kompozice pro krátké filmy (Monoskop No.3, Monkey King), rozhlasové hry (Enigma Emmy Goring, Pro patria mori, Laska a peníze). V průběhu let 2006-11 se hudebně podílel na projektech neverbálního divadla a současného tance (Extraction, Vrstvení, Iné ráno, Intenzita neviditelného). Vytváří zvukové instalace (Hlavou proti zdi, Tabula rasa), radiofonické a akusmatické kompozice (Before During After, ŠUM, 220 sound layers in five minutes, ZERO). Příležitostně provádí společné audio performance (Skupina C, Skupina B, Naru Tigama, OEM arts). Již několikátý ročník se podílí na akci s názvem “Art’s Birthday” tedy “Oslava narozenin umění”. Aktivitám spojeným s vysíláním, rozhlasem, živým přenosem a éteru se věnuje od studií na FaVU. Jako jedna z autorských osobností se podílel na vysílání radia Lemurie TAZ, které se pojí s počátky fungování experimentálního prostoru ROXY/NoD.
http://ldn.ferrum.name 

-- 

Design: Adéla Knajzlová, Belavenir Prague & Vladimir 518
Překlady: Stepan von Pohl, Linda Fořtová 

Korespondenční adresa:
Český rozhlas
Výrobní Centrum
Vinohradská 12
12099 Praha 2 

EBU Ars Acustica - Foto:  EBU

EBU Ars AcusticaFoto:  EBU

Projekt je realizován jako součást skupiny EURORADIO Ars Acustica. 

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas