Raus + Rausa

Příjmení Rausa souvisí s příjmením Raus, které vykládá Dobrava Moldanová buď ze starého německého nářečního výrazu pro Rusa, nebo jako české příjmení Rous zapsané starým pravopisem (-au- se psalo jako -ou-).

Apelativum rous označuje „prodlouženou srst nad kopyty“, „delší peří na nohou ptáků“ (odtud i holub rousňák). Možný by byl i výklad z apelativa rousy, tj. „dlouhé rozcuchané vlasy“, popř. z přídavného jména rusý. Ve všech těchto případech se jedná o pojmenování podle fyzického vzhledu.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 153, 159 (Raus, Rous); J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 177 (Raus), s. 240

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio