Říšský rozhlas - unikátní německá reportáž ze školy dělostřelců - 1940

14. únor 2014

Hned po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v září 1939 převzala německá správa mělnickou, brněnskou a ostravskou rozhlasovou vysílačku a postupně pronikala do celé struktury českého rozhlasového vysílání.

Příprava programu za protektorátu podléhala přísné německé cenzuře. Hlasatelé museli všechny pořady ohlásit nejdříve německy a pak teprve česky. Velká část vysílání všech stanic byla vysílána v němčině.

Po nástupu říšského protektora Reinharda Heydricha byl Český rozhlas sloučen s německým protektorátním vysíláním do skupiny Sendegruppe Böhmen und Mähren a stal se součástí říšské rozhlasové sítě.

Protektorátní rozhlas částečně přejímal německé vysílání pro wehrmacht. Kromě oficiálních zpráv o vojenských akcích se občas vysílaly i reportáže. A právě toho druhu je německá reportáž ze školy námořních dělostřelců, která byla vysílána 20. února roku 1940.

Válka v té době trvá už půl roku. Hitlerovy štáby dokončují plány k invazi na západ Evropy a v Severním moři a na Baltu pokračují kruté námořní boje. Němci se raduji, protože začátkem roku 1940 hlásí anglické loďstvo velké ztráty. Někteří z těch, kteří poslali anglické loďě ke dnu i s posádkou, hrdě hovoří i v reportáži ze školy dělostřelců. Jméno německého reportéra neznáme a nevíme ani kde byla reportáž natočena. Informace podléhala utajení, protože šlo o vojenský válečný objekt.

autor: Bronislava Janečková
Spustit audio