Rodištěm svatého Mikuláše je turecké městečko Demre

Na svátek svatého Mikuláše se těší hlavně děti. Znají jej v podobě biskupa, který jim nosí drobné dárky. Málokdo ví, jaký byl skutečný život tohoto po celém světě známého světce a i to, že působil v oblasti dnešního Turecka.

Do tureckého městečka Demre na pobřeží Středozemního moře každý rok míří desetitisíce turistů. Láká je rodiště svatého Mikuláše, ruiny starověkého města a také kostela, ve kterém byl Mikuláš pohřben. Nejvíc sem přijíždějí autobusy s rusky mluvícím osazenstvem, svatý Mikuláš je totiž jeden z nejvýznamnějších svatých pro ortodoxní církev a také patronem Ruska.

„Demre bylo centrem Lýkie, což bylo území zhruba 20 městských států. Na severu je chráněné pohořím Taurus, na jihu Středozemním mořem. Vznikla tam velmi specifická uzavřená kultura. Tamní obyvatelé nepřijímali nikoho zvenčí, měli dokonce své písmo,“ přibližuje rodiště svatého Mikuláše turecký průvodce Yücel Taşyürek.

Skalní náhrobky v antickém městě Myra

Město, které se v antice jmenovalo Myra, začalo vznikat asi v pátém století před naším letopočtem. Bývalo obchodním a kulturním střediskem s největším divadlem v regionu, které později zničilo zemětřesení a jsou zde i známé skalní náhrobky.

V okolí se někdy ve 3. století našeho letopočtu narodil v rodině obchodníka s rybami Mikuláš. Stal se knězem a později také biskupem. Podle legend byl Mikuláš bohatý a svůj majetek rozdával chudým. Odtud pravděpodobně také pochází tradice obdarovávání dětí na svátek svatého Mikuláše. Okolo tohoto světce se tady, v místě jeho života, vypráví mnoho legend, jak dodává Yücel Taşyurek.

Kostel sv. Mikuláše v Demre během rekonstrukce

„Asi nejznámější je ta o třech sestrách, které se chtěly provdat, ale jejich otec neměl na věno. Mikuláš jim podle legendy měl do domu vhodit tři měšce plné zlata.“

Příjezdovou cestu k ruinám starověké Myry lemují obchůdky s ortodoxními ikonami, které zobrazují nejčastěji Mikuláše nebo Pannu Marii, dnešní Demre vnímají křesťanští turisté jako poutní místo. Novodobá zástavba se rozléhá o několik kilometrů dál a přítomnost Mikuláše nezapře. Jeho socha zdobí hlavní náměstí, odkud je to jen kousek do kostela svatého Mikuláše, kde byl tento světec pohřben. Bazilika s krásnými nástěnnými freskami sice dodnes pod svou střechou ukrývá jeho hrobku, ta je ale prázdná. V 11. století hrobku vybrala skupina italských obchodníků, která se obávala jejího zničení Araby. A tak jsou ostatky svatého Mikuláše uloženy v italském městě Bari.

Hrobka sv. Mikuláše v Demre

Kostel ale dodnes vždy jednou za rok ožívá a na svátek svatého Mikuláše, tedy 6. prosince, se zde scházejí věřící na mši svaté. Letos je zde dokonce podle informací mého průvodce naplánovaná svatba.