Rok a půl dlouhá příprava katechumenů vyvrcholí křtem 61 dospělých

15. duben 2017

V Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze bude o Velikonoční vigilii pokřtěno 61 dospělých katechumenů. Biřmováním dalších více než třiceti dospělých o 2. velikonoční neděli vrcholí intenzivní rok a půl dlouhá příprava katechumenů a biřmovanců v rámci Kurzu základů víry.

Kurz je otevřený všem, nejen studentům pražských vysokých škol. V průběhu let se prodloužil z několika měsíců na rok a půl. Na cestu kurzem jsem se zeptala jednoho z absolventů Radka, studenta fyziky:

Student Radek: „Když jsem přišel k Salvátoru, zjistil jsem, že se tam mluví o věcech, které už jsem v nějaké míře prožíval, jen jsem je jinak pojmenovával. To mě hodně oslovilo, protože u nás doma se o tom nemluvilo, ve škole taky ne a tohle byl úplně nový vesmír. Když jsem zjistil, že můžu důvěřovat lidem od Salvátora a společně s nimi studovat tuto cestu, křest už byl jen přirozené vyústění.“

Křest v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze

Kurz základů víry vede od roku 1990 kněz a profesor Univerzity Karlovy Tomáš Halík.

Tomáš Halík: „My jsme tady za 27 let, co zde působím, pokřtili a biřmovali přes 1300 mladých lidí. Každým rokem počet zájemců roste. Příprava je důkladná, poctivá a s těmi lidmi se během této duchovní cesty určitě něco udá. Já se snažím, aby tady byla atmosféra naprosté otevřenosti: člověk si nemusí na nic hrát, přichází se svými otázkami a pochybnostmi.“

Účastníci Kurzu základů víry se scházejí každé úterý k přednáškám, které se konají v sakristii Kostela Nejsvětějšího Salvátora. Během čtyř společných víkendů pořádaných v exercičním domě v Kolíně si vyzkouší praktickou část víry – rozhovory ve skupině i s duchovními doprovázejícími, modlitbu, meditaci nad Biblí i nad filmem.

Novokřtěnci v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze

Jezuita a vikář salvátorské farnosti Petr Vacík sám prošel kurzem v polovině devadesátých let, jako student chemie a mladý konvertita. Dnes vede duchovní cvičení v bývalém kolínském klášteře, kam jezdí nejen katechumeni, ale i široká veřejnost:

Petr Vacík: „Já jim vlastně nic nepředávám. Já je doprovázím. To znamená, že oni přijímají, ale ne ode mě – přijímají z kultury, z přednášek, z liturgie, z knížek, z filmů, z osobní meditace… Já pak s každým konzultuju něco trochu jiného, podle toho, které kanály jsou u něj zrovna aktivní.“

Katechumenka Lucie: „Určitě je skvělé poznávat lidi, kteří jsou součástí kurzu. Naše cesty jsou různorodé, a zároveň mají tolik společných bodu… Je to hodně formující a inspirativní.“

Říká učitelka a katechumenka Lucie. Patří ke třicátníkům a čtyřicátníkům, kterých bývá v Kurzu základů víry víc než polovina.

Petr Vacík: „Současné generace katechumenů jsou samozřejmě jiné, než byly před dvaceti lety. Něco už pro ně problém není. Některá témata, aktuální v 90. letech, například mariánská zbožnost, dnes už nikomu nepřekáží. Naopak současní studenti jsou citlivější na to, jak se církev chová a vyjadřuje k menšinám.“

Kmotři zapalují svíčky od paškálu

Dalším velkým tématem, které leží konvertitům na srdci, jsou partnerské vztahy, dodává Martin Staněk, pastorační referent a jeden z doprovázejících v salvátorské farnosti:

Martin Staněk: „U těch mladších jsou to partnerské vtahy, u starších konvertitů situace kolem nešťastných manželství, rozvodů a podobně. Každý vstupuje do kurzu přípravy s nějakou životní zkušeností a nejobtížnější věc (o tom se hodně bavíme) je to, jak srovnat své osobní hodinky s hodinkami církve.“

Těžištěm přípravy na křest a na biřmování ale zůstává získání osobní duchovní zkušenosti, říká Tomáš Halík:

Tomáš Halík: „Když se ti lidé naučí meditovat, naučí se zklidnění, prohloubení, tomu, že si v tichosti kladou podstatné otázky a sami o nich přemýšlejí, získávají sílu a zralost. Jejich osobnost se pak skutečně proměňuje.“

Slova Tomáše Halíka potvrzuje katechumen Honza, čerstvý čtyřicátník, který pracuje v jedné z pražských bank.

Katechumen Jan: „Víra mě obecně zbavila strachu. Není důvod vybuchovat, zbytečně se prát a vystavovat svoje ego do vitríny. Prostě to není potřeba. V tu chvíli se můj život zklidnil. Když jdu přírodou, víc vidím a slyším, víc vnímám lidi, kteří se se mnou baví. Kam mě to zavede dál? To nevím. Rozhodně ale extrémně důvěřuju téhle cestě a jsem zvědavý, co mi přinese.“

Nový Kurz základů víry ve farnosti Nejsvětějšího Salvátora v Praze začne na podzim.

autor: Magdalena Hrozínková
Spustit audio