Nadace OSF vyhlašuje výzvu na podporu romských vysokoškolských studentů

Přihlásit se mohou romští studenti a studentky vysoké školy ve věku do 26 let - Foto: Fotobanka Pixabay

Přihlásit se mohou romští studenti a studentky vysoké školy ve věku do 26 letFoto: Fotobanka Pixabay

Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Vzděláním počínaje a problémy v uplatnění na pracovním trhu či v oblasti bydlení a služeb konče. Důležitým prvkem účinné pomoci v této nelehké situaci je podpora romských studentů a studentek, jejichž úspěchy slouží jako motivace a pozitivní příklady pro ostatní Romy. Zájemci o stipendijní program mají nyní možnost přihlásit se do stipendijního programu, který každoročně otevírá Nadace Open society fund (OSF).

Cílem výzvy je podpořit vybrané romské vysokoškolské studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji. Řadě romských dětí totiž často studium znesnadňuje například sociálním zázemí rodiny. Poskytnutím stipendia získají vybraní studenti možnost úspěšně absolvovat vysokoškolská studia a následně se snáze uplatnit na trhu práce. 

Žádost o získání stipendia na akademický rok 2018/19 mohou podávat romští studenti a studentky vysoké školy ve věku do 26 let. Studovat lze v bakalářském či magisterském programu na státem akreditované vysoké škole (státní i soukromé), prezenční i distanční formou. 

Přihlášku se všemi povinnými součástmi je možno zaslat do 18. května 2018 elektronicky na adresu eva.zelezna@osf.cz nebo poštou na adresu Nadace OSF, Hradecká 18, 130 00 Praha 3 s označením STIPENDIUM. 

Co všechno by měla přihláška obsahovat, včetně bližších informací ke stipendijnímu programu, naleznete v přiloženém dokumentu. 

Nadace Open society fund je jednou z pěti největších nadací v České republice. Od roku 1992 přispívá k rozvoji otevřené společnosti a prosazuje systémové změny vedoucí k posílení demokracie v České republice.

Nové články v rubrice