Pryskyřníkovité

 • Blatouch bahenní

  Vytrvalá bahenní rostlina, rozšířená na vlhkých místech v příkopech, u rybníků a bažin. Je jedovatá. Kromě nejčastějšího blatuchu bahenního roste na východě Čech blatouch menší (Caltha minor MILL.) s drobnějšími listy a s poléhavými kořenujícími lodyhami. V Karpatech se vyskytuje blatouch sličný (Caltha laeta SCH., NY et K.) s měchýřky na hřbetní straně rovnými, ven nezakřivenými. Doba květu: březen - duben Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Caltha palustris L.

   
 • Černucha rolní

  Nižší vytrvalý jednoletý plevel, dost vzácně rostoucí v teplých oblastech. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Nigella arvensis L.

   
 • Hlaváček jarní

  Vytrvalá jedovatá bylina nižšího vzrůstu, rostoucí vzácně na stepních lukách a v lesostepích, zvláště na vápnitých půdách.... Doba květu: duben - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Adonis vernalis L.

   
 • Hlaváček letní

  Středně vysoký jednoletý ozdobný plevel, zvlášť hojný na vápenitých půdách v teplejších krajích. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Adonis aestivalis L.

   
 • Jaterník trojlaločný (podléška)

  Nízká ozdobná bylina, dost častá v hájích a v lesích. Doba květu: březen - duben Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Hepatica triloba GILIB.

   
 • Koniklec horský (alpský)

  Nízká vytrvalá bylina s nápadnými květy, zdobící horské nivy a louky Krkonoš a Karpat. Je chráněná! Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Pulsatilla alpina (L.) SCHRANK.

   
 • Koniklec luční

  Vytrvalý ozdobný, středně vysoký druh, rozšířený na slunných kopcích a na skalnatých stepních stráních. Chráněný! Doba květu: březen - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Pulsatilla pratensis (L.) MILL.

   
 • Koniklec slovenský

  Velmi ozdobná, středně vysoká vytrvalá bylina, kvetoucí už v březnu a dubnu na kamenitých slunných stráních slovenských... Doba květu: březen - duben Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Pulsatilla slavica REUSS.

   
 • Lakušník říční

  Vytrvalá vodní bylina, vyskytující se často hromadně v tekoucích vodách. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Batrachium fluitans (LAM.) WIMM.

   
 • Lakušník vodní

  Vodní bylina, rostoucí v pomalu tekoucích nebo ve stojatých vodách. Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Batrachium aquatile (L.) DUM.

   
    První  |  Předchozí
Stránka 1  z celkem  4
Další  |  Poslední

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas