Řazení podle počátečních písmen

B C Č D F H J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž
  H
 • Hadí mord nízký

  Středně vysoká vytrvalá bylina s poetickým jménem, rostoucí ve světlých lesích, na sušších lukách a v rašelinách. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Scorzonera humilis L.

   
 • Hadinec obecný

  Vysoká dvouletá bylina, častá na výslunných stráních, na mezích, na úhorech a na náspech. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Echium vulgare L.

   
 • Halucha vodní

  Statná jednoletá až dvouletá bylina, často rostoucí ve stojatých vodách, v močálech a na bahnitých místech. Je jedovatá! Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Okoličnaté (Mrkvovité) Latinský název: Oenanthe aquatica (L.) POIR.

   
 • Hasivka orličí

  Naše nejstatnější kapradina, s listy až 2 metry dlouhými. Roste často v lesích, na písčinách, na pasekách, a zvláště v borových... Doba květu: duben - září Třída: Kapraďorosty Čeleď: Osladičovité Latinský název: Peridium aquilinum (L.) KUHN.

   
 • Havez bělostná (česneková)

  Statná vytrvalá bylina s velikými listy, velmi častá ve větších nadmořských výškách Sudet a Karpat. Roste podél potoků a... Doba květu: červenec - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Adenostyles alliariae (GOUAN.) KERN.

   
 • Heřmánek cizí (terčovitý)

  Nižší jednoletá vonná bylina bez okrajových jazykových květů. Je velmi častá u cest, na návsích, na rumištích, podle tratí... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Matricaria discoidea DC.

   
 • Heřmánek pravý

  Středně vysoká, silně vonná jednoletá bylina, dost běžná na polích, na rumištích a na návsích. Květní lůžko je kuželovité... Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Matricaria chamomilla L.

   
 • Heřmánkovec nevonný (přímořský)

  Středně vysoká až vyšší jednoletá až vytrvalá bylina, velmi obecná na rumištích, v polích a u cest. Od heřmánku pravého... Doba květu: květen - listopad Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Tripleurospermum maritimum (L.) KOCH.

   
 • Hlaváč žlutavý (bledožlutý)

  Středně vysoká vytrvalá bylina slunných strání, skal a suchých luk v teplejších oblastech. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Štětkovité Latinský název: Scabiosa ochroleuca L.

   
 • Hlaváček jarní

  Vytrvalá jedovatá bylina nižšího vzrůstu, rostoucí vzácně na stepních lukách a v lesostepích, zvláště na vápnitých půdách.... Doba květu: duben - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Adonis vernalis L.

   
 • Hlaváček letní

  Středně vysoký jednoletý ozdobný plevel, zvlášť hojný na vápenitých půdách v teplejších krajích. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Adonis aestivalis L.

   
 • Hlístník hnízdák

  Středně vysoká vytrvalá, voskově žlutá nezelená bylina, rostoucí ve stinných lesích a v křovinách. Tento druh vypadá jako... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Neottia nidus avis (L.) RICH.

   
 • Hluchavka bílá

  Vyšší vytrvalá bylina, obecně rozšířená v křovinách, v lesích, na rumištích a v plotech. Léčivka! Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Lamium album L.

   
 • Hluchavka nachová

  Jednoletá nebo ozimá nižší bylina, hojná jako plevel na polích, v zahradách a na rumištích. Doba květu: březen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Lamium purpureum L.

   
 • Hluchavka objímavá

  Jednoletá až ozimá bylina, častá jako plevel na polích a na rumištích. Doba květu: březen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Lamium amplexicaule L.

   
 • Hluchavka skvrnitá

  Středně vysoká vytrvalá bylina s dlouhými nadzemními výběžky. Je častá v hájích, v lužních lesích, v křovinách a na rum... Doba květu: duben - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Lamium maculatum L.

   
 • Hluchavka žlutá (pitulník žlutý)

  Středně vysoká vytrvalá bylina s dlouhými nadzemními výběžky, dost hojná ve vlhkých lesích a v křovinách. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Lamium galeobdolon (L.) NATH.

   
 • Hnilák žlutavý (smrkový)

  Vytrvalá nižší bylina bez zeleně listové, vyživující se organickými látkami, získávanými z lesního humusu. Má jednoduché,... Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Hnilákovité Latinský název: Monotropa hypopitys L.

   
 • Hořčice polní

  Jednoletá, středně vysoká bylina, dost rozšířená na polích, na úhorech, v zahradách, na železničních náspech apod. Zvláště... Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Sinapis arvensis L.

   
 • Hořčík jestřábníkovitý

  Vyšší vytrvalá nebo dvouletá bylina, častá na kamenitých stráních a sušších lukách, na rumištích a v lomech, zvláště v teplejších... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Picris hieracioides L.

   
 • Hořec brvitý

  Nízký vytrvalý a velmi ozdobný hořec, rostoucí porůznu v teplých oblastech na vápnitých půdách ve světlých lesích a v travnatých... Doba květu: srpen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana ciliata L.

   
 • Hořec Clusiův

  Vytrvalý nízký a velmi ozdobný horský hořec, rostoucí v Karpatech na vápencových skálách a na horských lukách. Chráněný! Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana clusii PERR. et SONG.

   
 • Hořec hořepník

  Vytrvalá, středně vysoká ozdobná bylina, dost vzácná na vlhkých lukách a v rašelinách. Chráněný! Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana pneumonathe L.

   
 • Hořec jarní

  Vytrvalá nízká bylina, dost vzácná na horských a vysokohorských lukách a skálách, zvláště vápencových, někdy i na lesních... Doba květu: březen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana verna L.

   
 • Hořec tečkovaný

  Středně vysoká vytrvalá bylina vysokých poloh Sudet a Karpat. Chráněný! Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana punctata L.

   
 • Hořec tolitovitý

  Vyšší vytrvalý a velmi ozdobný druh horských oblastí. Roste ve světlých lesích, na vysokohorských nivách a v kosodřevin... Doba květu: srpen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana asclepiadea SCOP.

   
 • Hořeček časný

  Velmi proměnlivý dvouletý druh, vytvářející řadu poddruhů. Roste roztroušeně na lukách a na pastvinách, zvláště v horác... Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentianella praecox (KERN.) DOSTÁL

   
 • Hrách polní

  Jednoletá, sivě ojíněná popínavá, často pěstovaná na polích. Někdy zplaňuje v obilí. Doba květu: květen - srpenc Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Pisum arvense L.

   
 • Hrachor černý

  Vysoká bylina, rostoucí ve světlých hájích v teplejších oblastech. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Lathyrus niger (L.) BERNH.

   
 • Hrachor hlíznatý

  Vytrvalá poléhavá nebo popínavá bylina, rostoucí na polích, rumištích, suchých stráních, v křovinách a na náspech, hlavně... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Lathyrus tuberosus L.

   
 • Hrachor lesní

  Vysoká poléhavá nebo popínavá bylina, rostoucí po světlých lesích a v křovinatých stráních. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Lathyrus silvester L.

   
 • Hrachor luční

  Vytrvalá vyšší bylina s chabými lodyhami, pnoucí se k opoře pomocí úponků na konci listů. Hojná na lukách, ve světlých lesích... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Lathyrus patensis L.

   
 • Hruštička (hruštice) jednostranná

  Nízká vytrvalá bylina, rostoucí ve světlých lesích a na vřesovištích. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Hruštičkovité Latinský název: Ramischia secunda (L.) GARCKE.

   
 • Hruštička okrouhlolistá

  Nižší vytrvalá bylina stinných lesů. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hruštičkovité Latinský název: Pirola rotundifolia L.

   
 • Hruštička zelenokvětá

  Nízká vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí v lesích. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Hruštičkovité Latinský název: Pirola chlorantha SW.

   
 • Hulevníkovec lékařský

  Středně vysoký jednoletý až dvouletý plevel rostoucí na rumištích, u cest a na polích. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Chamaeplium officinale (L.) WALLR.

   
 • Huseník (řeřišničík) Hallerův

  Nižší vytrvalá bylina s nadzemními výběžky. Roste roztroušeně na lukách, na pastvinách, v příkopech a ve vlhkých křovinách,... Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Cardaminopsis halleri (L.) HAYEK

   
 • Huseník (řeřišničík) písečný

  Nižší jednoletá a vytrvalá bylina, rostoucí často na skalách, na kamenitých svazích, na suchých loukách a v lomech. Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Cardaminopsis arenosa (L.) HAYEK

   
 • Hvězdnice alpská

  Nízká vytrvalá ozdobná bylina, vzácně rostoucí ve skalách našich vysokých hor a zřídka i v pahorkatině. Je to chráněná vápnomilná... Doba květu: červenec - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Aster alpinus L.

   
 • Hvězdnice chlumní

  Vytrvalá, středně vysoká bylina, rostoucí v teplých částech republiky na slunných stráních, skalách a ve světlých lesích.... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Aster amellus L.

   
 • Hvězdnice zlatovlásek (zlatovlásek obecný)

  Středně vysoká vytrvalá bylina, rozšířená v teplejších oblastech na slunných skalách a v lesostepích. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Linosyris vulgaris CASS.

   
 • Hvězdoš jarní

  Vytrvalá vodní bylina s tenkými lodyhami, které nesou na vrcholu listy hustě směstnané do růžic a volně rozložené po hladině.... Doba květu: duben - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hvězdošovité Latinský název: Callitriche verna L.

   
 • Hvozdík kartouzek

  Vytrvalá, řídce trsnatá a středně vysoká bylina, rostoucí na výslunných stráních, na suchých travnatých pahorcích a ve skálách.... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Dianthus carthusianorum L.

   
 • Hvozdík kropenatý (slzičky)

  Nižší vytrvalá, řídce trsnatá bylina, častá na suchých lukách a při lesních okrajích. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Dianthus deltoides L.

   
 • Hvozdík pyšný

  Středně vysoká vytrvalá vonná bylina s ozdobnými květy. Roste ve světlých lesích a na stepních lukách. Ve vysokohoří roste... (Dianthus speciosus RCHB.), který je chráněný. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Dianthus superbus L.

   
 • Hvozdík sivý

  Vytrvalý nízký trsnatý druh s poléhavými lodyhami. Roste vzácně na skálách a v sutích. Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Dianthus gratianopolitanus WILL.

   
 • Hvozdík svazčitý

  Dvouletá nebo jednoletá, zřídka vytrvalá bylina, vyskytující se na výslunných stráních a ve světlých lesích. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Dianthus armeria L.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas