Řazení podle počátečních písmen

B C Č D F H J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž
  M
 • Máčka polní (ladní)

  Vytrvalá, světle sivozelená bodlinatá rostlina, rostoucí na pastvinách, na mezích a ve stepních lukách v teplejších obl... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Okoličnaté (Mrkvovité) Latinský název: Eryngium campestre L.

   
 • Mák polní

  Nižší ozimá bylina, vyskytující se jako plevel na polích v teplejších oblastech. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Makovité Latinský název: Papaver argemone L.

   
 • Mák vlčí

  Vyšší jednoletý až ozimý polní plevel, obecně rozšířený v nižších polohách.Korunní plátky jsou léčivé. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Makovité Latinský název: Papaver rhoeas L.

   
 • Marulka klinopád

  Středně vysoká vytrvalá bylina; častá ve světlých lesích, na výslunných stráních a v křovinách. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Calamintha clinopodium MORIS.

   
 • Marulka pamětník

  Jednoletá až dvouletá nižší bylina, dost častá na výslunných stráních, na mezích a na rumištích, zvláště v teplých obla... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Calamintha acinos (L.) CLAYR.

   
 • Mařinka barvířská

  Středně vysoká vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí na slunných travnatých stráních, ve světlých lesích a v křovinách,... Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Asperula tinctoria L.

   
 • Mařinka psí

  Tato nižší vytrvalá bylina je dost běžná na slunných stráních, skalách a ve světlých lesích v nižších polohách. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Asperula cynanchica L.

   
 • Mařinka sivá

  Vyšší vytrvalý a teplomilný druh, rostoucí na slunných skálách a v lesostepích. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Asperula glauca (L.) BESS.

   
 • Mařinka vonná

  Nízká vytrvalá bylina, vytvářející rozsáhlé porosty ve stinných lesích na úrodnějších půdách. Při sušení silně voní kumarinem... Doba květu: duben - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Asperula odorata L.

   
 • Máta lesní (dlouholistá)

  Vysoká vytrvalá bylina častá v pobřežních houštinách, podle potoků, v luzích a na březích vod, někdy i na rumištích. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Mentha longifolia (L.) NATH.

   
 • Máta polní (rolní)

  Nižší vytrvalá bylina, častá na lukách, na úhorech, v příkopech a na vlhkých polích. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Mentha arvensis L.

   
 • Máta vodní

  Vytrvalá vyšší rostlina, hojná na březích vod, v příkopech a na bažinách, hlavně v teplejších oblastech. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Mentha aquatica L.

   
 • Mateřídouška časná

  Vytrvalý plazivý druh, raně kvetoucí zástupce na druhy bohatého rodu. Roste na výslunných stráních, na písčinách a ve světlých... Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Thymus praecox OPIZ.

   
 • Medovník velekvětý (meduňkolistý)

  Vyšší vytrvalá, velmi ozdobná bylina světlých hájů a křovin v teplých oblastech. Chráněná! Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Melittis melissophyllum L.

   
 • Medyněk vlnatý

  Vytrvalá, středně vysoká tráva. Má šedozelenou barvu a je hojná na vlhčích lukách a ve světlých lesích. Doba květu: červen - září Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Holcus lanatus L.

   
 • Merlík bílý

  Vyšší jednoletá bylina, častá na polích, na rumištích, v zahradách a u cest. Velmi proměnlivý druh. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Merlíkovité Latinský název: Chenopodium album L.

   
 • Merlík mnohosemenný

  Vysoká jednoletá bylina s poléhavými lodyhami, dost častá na obnažených dnech rybníků, na rumištích a v polích Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Merlíkovité Latinský název: Chenopodium polyspermum L.

   
 • Merlík sivý

  Jednoletá, středně vysoká bylina s poléhavými nebo vystoupavými lodyhami a s listy naspodu pomoučenými. Velmi hojný na přehnojených... Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Merlíkovité Latinský název: Chenopodium glaucum L.

   
 • Merlík všedobr

  Středně vysoká vytrvalá bylina, obecná kolem lidských sídel. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Merlíkovité Latinský název: Chenopodium bonus-henricus L.

   
 • Merlík zvrhlý

  Jednoletá vysoká rostlina, rozšířená na rumištích, v příkopech a na polích. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Merlíkovité Latinský název: Chenopodium hybridum L.

   
 • Měsíčnice lesní

  Vytrvalá vyšší bylina s nápadnými penízkovitými šešulkami, rostoucí ve stinných vlhkých lesích, zvláště v horách. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Lunaria rediviva L.

   
 • Metlice trsnatá

  Vyšší vytrvalá trsnatá tráva, velmi hojná na vlhkých lukách, v příkopech, v lužních lesích a na prameništích. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Deschampsia caespitosa (L.) P. BEAUV.

   
 • Milička menší (lipnicovitá)

  Nízká, slabě trsnatá jednoletá bylina, častá v teplých oblastech u cest, na rumištích a v písčitých polích. Doba květu: červenec - září Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Eragrostis poaeoides (L.) P. BEAUV.

   
 • Mléč drsný

  Středně vysoká jednoletá bylina, dost častá na rumištích a jako plevel v polích a na zahradách. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Sonchus asper (L.) HILL.

   
 • Mléč hladký (zelinný)

  Středně vysoká jednoletá bylina, častá na rumištích a jako plevel v polích a zahradách. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Sonchus oleraceus L.

   
 • Mléč polní

  Vysoká vytrvalá bylina, velmi hojná v pobřežních houštinách, na pasekách a na mezích je nebezpečným plevelem na polích. Doba květu: červen - listopad Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Sonchus arvensis L.

   
 • Mléčivec horský (alpský)

  Statná ozdobná bylina, izolovaně rostoucí ve stinných horských lesích, v kosodřevině a na vysokohorských nivách. Je chr... Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Mulgedium alpinum (L.) LESS.

   
 • Modřenec chocholatý

  Vyšší vytrvalá cibulkovitá rostlina, rostoucí na výslunných stráních, na sušších lukách, v lesostepích a vzácně i jako plevel... Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Muscari comosum (L.) MILL.

   
 • Mochna bílá

  Nízký druh s plazivými lodyhami, rostoucí ve světlých hájích, v křovinách a na lukách teplejších oblastí. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Potentilla alba L.

   
 • Mochna husí

  Nízká plazivá bylina s dlouhými výběžky, obecně rozšířená na návsích, při březích vod a na vlhkých lukách. Bývá častá zvláště... Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Potentilla anserina L.

   
 • Mochna jarní

  Nízká vytrvalá bylina s listy bez hvězdovitých chlupů, rostoucí často na slunných stráních, ve skálách, na mezích a ve světlých... Doba květu: březen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Potentilla verna L.

   
 • Mochna nátržník

  Středně vysoká vytrvalá bylina, hojná na lukách, ve vřesovištích a ve světlých lesích. Léčivka! Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Potentilla erecta (L.) HAMPE.

   
 • Mochna písečná

  Podobná mochně jarní, ale s listy šedozelenými, na rubu hustě hvězdovitě plstnatými. Roste na výslunných skálách v písčinách... Doba květu: březen - duben Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Potentilla arenaria BORKH.

   
 • Mochna plazivá (pětilístek)

  Nízká vytrvalá bylina s velmi dlouhými nadzemními výběžky, častá na vlhčích místech, na lukách, v příkopech, na březích... Doba květu: červenec - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Potentilla reptans L.

   
 • Mochna přímá

  Vyšší vytrvalá bylina, porůznu rostoucí na výslunných stráních a ve světlých lesích. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Potentilla recta L.

   
 • Mochna stříbrná

  Středně vysoká vytrvalá bylina, velmi častá na výslunných stráních, ve světlých lesích, na mezích a u cest. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Potentilla argentea L.

   
 • Mochna tmavá (sedmilistá)

  Nižší vytrvalý druh, dost častý ve světlých lesích a na výslunných stráních v teplejších oblastech. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Potentilla heptaphylla JUSL.

   
 • Mochna zlatá

  Nižší vytrvalý druh, rostoucí ve vysokých horách. U nás je rozšířena v Krkonoších, v Jeseníku a v Karpatech. Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Potentilla aurea TORN.

   
 • Molinie modrá (bezkolenec modrý)

  Vyšší vytrvalá trsnatá tráva, roztroušeně rostoucí na vlhkých loukách, slatích a v rašeliništích. Doba květu: červenec - září Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Molinia coerulea (L.) MOENCH.

   
 • Mrkev obecná

  Středně vysoká dvouletá bylina, rostoucí všeobecně na mezích, u cest, na lukách, ve světlých lesích a jako plevel v polích.... Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Okoličnaté (Mrkvovité) Latinský název: Daucus carota L.

   
 • Mydlice lékařská

  Vyšší vytrvalá bylina, častá v křovinách, na březích vod a na rumištích. Celá rostlina (zvláště tlusté oddenky) obsahuje... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Saponaria officinalis L.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas