Rozhlas volá o pomoc a vysílá ze Strašnic

30. duben 2015

Ačkoliv to původně vypadlo, že nacisté kapitulují už v sobotu 5. 5., o den později nabral jejich odpor na síle. Noční vyjednávání ztroskotala poté, co Česká národní rada odmítla přistoupit na ultimátum nacistů (propuštění všech zajatců i se zbraněmi, obsazení Prahy německými jednotkami atd.). Rozhlas tak opakovaně vyzýval ke stavbě barikád na okraji Prahy – nacistické kolony mířily do hlavního města protektorátu z jihu od Benešova.

Volání o pomoc anglicky i rusky

Éterem se ozývalo také volání o pomoc v cizích jazycích, tak např. československá armáda žádala anglicky o pomoc spojenecké armády, které se nacházely u Plzně („Prague, Czechoslovakia, calling the Army of United States, calling the Allied Army, calling Army at Pilsen – Plzeň! Send your tanks and airplanes. Help to save Prague.“). K ránu rozhlas volal o pomoc Praze i v ruštině („Govorit Praga! Sovetskij Sojuz! Sovetskij Sojuz! Stancija NKGB, četvertoje upravlenije, podplukovnik Sidorov. Prosim sročno parašjutnoj podderžki...“). Zahraniční armády nebyly volány jen skrze rozhlasové vlny, ale i prostřednictvím radiotelegrafických depeší.

Nacisté se ještě nevzdávají

Klíčové bylo prohlášení České národní rady, které rozhlas vysílal kolem půl páté hodiny ranní: „Občané Prahy! Lide český! Velitelství německých jednotek v Praze jednalo s Českým národním výborem o kapitulaci. Během jednání bylo dohodnuto zastavení bojů. Této doby klidu zbraní využilo německé velení k tomu, že ku Praze dopravilo nové vojenské síly. Nyní předložilo ... hanebné podmínky, které nemůžeme přijmout. Budeme bojovat – nastupte ihned k boji a zahajte okamžitě útok na německá hnízda odporu. Pomoc se blíží! Spojenci se blíží ku Praze rychle. Jde jen o hodiny. Zachráníme naši čest! Občané českoslovenští, nastupte k boji do jednoho. Vzhůru do boje – všichni – do jednoho!“ Hodiny do ukončení povstání bohužel nezbývaly, konec války se ještě stále počítal na dlouhé dny.

Dům v Italské ulici 15 zničený německým náletem 7. 5. 1945 večer. Zatím je známo 40 obětí, což je jedna z největších masových vražd celého Pražského povstání

V neděli ráno nacisté zprovoznili vlastní vysílání z Liblic a ostřelovali budovu rozhlasu na Vinohradech. Odpoledne, v 17:40, zaútočili dokonce letecky. Do budovy shodili vzdušné torpédo, které objekt těžce poškodilo, galerie s technickým pracovištěm však zničena nebyla. Bombardovali také přilehlou Italskou ulici, kde v zasaženém domě s číslem popisným 15 zahynuly přibližně čtyři desítky civilistů.

Rychlá obnova vysílání po bombardování

Povstalecké vysílání však bylo za neuvěřitelných 80 minut po bombardování obnoveno. Vysílalo se z provizorního studia v boudě u vysílače v Praze-Strašnicích, vysílací místnost představovala dílna o rozměrech devět metrů čtverečních, akusticky zcela nevyhovující. Přenos připravovali technici vysílače a rozhlasoví technici, do vysílání šly zprávy z vojenského velitelství Bartoš. Přímo ze Strašnic se vysílalo až do podvečera následujícího dne, pondělí 7. 5. Tehdy bylo zprovozněno „studio“ ve vinohradském Husově sboru.

Rozhlas po svržení německé bomby 7. května 1945

Původně se zprávy revolučního rozhlasu dostávaly i přímo do zahraničí, protože dvě krátkovlnné vysílačky na Letné přebíraly povstalecké vysílání a vysílaly do ciziny výzvy o pomoc bojující Praze. Ovšem poté, co hlavní budovu rozhlasu v neděli zdemolovalo torpédo, se již nepodařilo krátkovlnné vysílání obnovit.

Zdroje
Boj o rozhlas začal v sechs hodin. In: Příběh Rozhlasu [online]. 2014 [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: http://www.pribehrozhlasu.cz/odhaleni-89+1/dramaticke-chvile/2759821.
Český rozhlas a Ješutová, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003.
Disman, Miloslav. Hovoří Praha: vzpomínky na revoluční květnové dny 1945 v rozhlase. Praha: Svoboda, 1975.
Kokoška, Stanislav. Praha v květnu 1945: historie jednoho povstání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
Rems, V. Průběh bojů o Prahu, jak jej vysílal československý rozhlas: (5.–9. květen 1945). V Semilech: nákladem vlastním, 1945.

Neděle 6. května 1945
autor: Tereza Mašková
Spustit audio