Rudolf Lukeš - „Voda už teče na Němce plným proudem"

28. duben 2015

Rudolf Lukeš se dobývání rozhlasové budovy zúčastnil 5. května. Dorazil k němu po poledni a odcházel okolo sedmé večer. Pomáhal zde především s organizací (při čemž využil svůj vycvičený nosný hlas). Prohlašuje, že byl původcem nápadu vytopit Němce, kteří se stáhli do sklepů. Kvůli tomu, že neměl zbraň, jej druhý den do rozhlasu již nevpustili. Povstání se účastnil na jiných místech do 9. května.

I když jej trápil houser a sužovaly potíže s trávením, vydal se k rozhlasu bojovat s okupanty. „Bylo mi bídně, ale ani si neodpočinuv ani neobědvav, spěchal jsem přímo k rozhlasu. Nemaje jiné zbraně, vzal jsem si zatím již dávno připravený dlouhý pevný nůž na způsob dýky, jejž jsem si dal udělati ze své šavle.“

Nemaje zbraň, nabídl svou pomoc kapitánu Zárubovi. Během bojů tak přispíval: „…zamezováním paniky a zmatku, zabraňováním neštěstí špatným zacházením se zbraněmi, osobními autoritativními zásahy dle potřeby, zjišťováním bojové situace uvnitř budovy a informováním bojujících venku, opatřováním zvenčí všech potřebných bojových prostředků i potřeb pro raněné(…) přičemž se vrcholně uplatnil můj (velitelský, recitátorský, řečnický a pěvecký) tenorový hlas a výslovnost, jimiž jsem pronikal nad největší vřavu jako nikdo jiný.

Jeho nápad Němce vytopit nejprve nikdo příliš nebral na vědomí. Nakonec se mu ho podařilo prosadit u kapitána Záruby. „U davu na ulici jsem se však setkal s nezájmem a netečností, uvnitř s nesouhlasem a námitkami neproveditelnosti a malého i pomalého účinu pro velkou rozlehlost sklepních prostorů. (…) Dříve jsem nebyl spokojen, dokud mi nebylo hlášeno, že ,voda už teče na Němce plným proudem‘. A radost jsem měl, když jsem sám po boji slyšel policisty: ,Víte, hoši, to si ale musíme říct, že nám nejvíc pomohla ta voda!‘

Věk v květnu 1945: 52 let
Povolání: koncertní pěvec, tenorista, člen Pěveckého sboru Čs. rozhlasu v Praze
Bydliště: Praha

Sobota 5. května 1945
autor: Naďa Buchtová
Spustit audio