Rytíři bez bázně a hany

10. březen 2012

"Každá společnost potřebuje intelektuální, morální i duchovní autority. Záleží jen na nich, zda jsou schopny oslovit veřejnost," je přesvědčen profesor Tomáš Halík. V tomto týdnu obdržel od polského prezidenta Bronislawa Komorowského Rytířský kříž řádu za zásluhy. Další katolický duchovní - pražský světící biskup Václav Malý - se stal historicky prvním nositelem ceny Arnošta Lustiga.

Rytířský kříž řádu za zásluhy udělil polský prezident Tomáši Halíkovi jako uznání za výjimečný přínos k polsko-českému kulturnímu dialogu a spolupráci s katolickými kruhy. Toho, že se jedná o řád rytířský, si Tomáš Halík obzvláště považuje.

Tomáš Halík: „Protože ten ideál rytíře, přeložen do moderní řeči, je ideál gentlemana. A to je něco, k čemu jsem byl vychováván mými rodiči. Můj otec mi vždycky říkával: ‚Za všech okolností se chovej jako gentleman!‘ A já jsem se o to snažil a tak, jestli teď budu rytířem, rozhodnutím polského prezidenta, tak chci být tím rytířem bez bázně a hany!“

Cenu Arnošta Lustiga založila česko-izraelská smíšená obchodní komora k prvnímu výročí úmrtí spisovatele, jako jeho trvalou připomínku. Václav Malý k ní přistupuje se skromností sobě vlastní.

Václav Malý: „Jsem trochu zaskočen, protože já svůj životní postoj nezakládám na tom, abych jednou za to byl uznán... Arnošt Lustig byl veliký spisovatel, byl i veliký člověk, a já zdaleka nedorůstám této velikosti... Takže jsem tedy velmi překvapen, že si výbor, který tu cenu uděluje, vzpomněl na mě, cítím se tím trochu svázán a jsem z toho takový celý nesvůj. Ale zásadně mám radost...“

Biskup Václav Malý obdržel Cenu Arnošta Lustiga

Ocenění těchto dvou výrazných osobností české duchovní sféry vybízí k úvaze, nakolik mohou inspirovat i tu sekulární, v českém případě tedy většinovou, část společnosti. Podle Tomáše Halíka musejí být takovíto lidé schopni otevřené komunikace se současným světem.

Tomáš Halík: „A pokud tedy jsou osobnosti, které vystupují z té duchovní sféry schopny oslovit veřejnost věrohodností své osobnosti a srozumitelností svých myšlenek, pak si myslím, že budou velmi dobře přijaty a mohou sehrát významnou roli ve společenském a kulturním klimatu.“

Postní plátno v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze

Cena Arnošta Lustiga vyzdvihuje vlastnosti, které bytostně dnešní doba potřebuje: odvahu, statečnost, spravedlnost a lidskost. Jak podotýká Václav Malý - jsou to hodnoty, které potřebuje každá společnost, v každé době.

Václav Malý: „To jsou základní životní postoje, které teprve tvoří člověka člověkem. V tomto smyslu je ta cena velmi aktuální, a přeji si, aby tuto cenu v budoucnosti opravdu obdrželo dost kvalitních lidí, kteří mezi námi žijí, a spíše těch, kteří tolik nejsou známi, aby alespoň skrze udělení této ceny o nich společnost trochu věděla.“

Rytíři bez bázně a hany, statečná srdce, široké duše - ať už nosí sutanu, oblek, uniformu, nebo třeba džíny - této zemi je jich třeba všude, kam se podíváme...

autor: ehů
Spustit audio