S českými patrony po mostě hradu Valdštejna

2. červenec 2007

Rád bych vás pozval k několika setkáním s našimi českými patrony - významnými osobnostmi našich náboženských a kulturních dějin.

Vzpomněl jsem si na krásné prostředí mého rodného Českého ráje a především na hrad Valdštejn. Tento nejstarší hrad na Turnovsku a kolébka známého šlechtického rodu se totiž v 18. století stal významným poutním místem, zasvěceným svatému Janu Nepomuckému, a ohniskem úcty našich národních světců.

Vedle poutního kostelíka tu v oné době nechala hraběnka Marie Markéta Valdštejnová, rozená hraběnka Černínová z Chudenic, postavit také dva kamenné mosty, jež byly po vzoru pražského mostu Karlova ozdobeny plastikami z kosmonoské dílny pokračovatelů slavného Matyáše Bernarda Brauna, sochařů Jelínků. Na kratší z obou mostů byly původně postaveny čtyři sochy. Dodnes tu stojí svatá Otilie se svatou Markétou, zatímco svatí Florián a Vavřinec našli v 19. století své nové místo před zámkem na Hrubé Skále.

Kratší most na hradě Valdštejn

Druhý, delší most, vedoucí k hlavní vstupní bráně, je pak ozdoben sochami osmi patronů a ochránců naší české země. A právě tento most bude místem našich zastavení. Budeme po něm postupovat směrem od brány ven, stejně jako každé ráno směřujeme z bran svých domovů za vzděláním, za prací a za setkáváním s lidmi. V této souvislosti mi připadá krásným a jaksi symbolickým i samotný most, po němž budeme v duchu putovat. Most, který spojuje dva břehy, jako by naznačoval náš vztah s okolním světem a se všemi, s nimiž se na svých cestách setkáváme.

Most hradu Valdštejna

Už nyní, když na něj vstupujeme, stejně jako do tohoto nového dne, můžeme poprosit za to, abychom všem, které dnes potkáme, mohli přinést radost a pokoj. A tuto naši prosbu, onen dobrý úmysl, abychom dnes nikoho nezarmoutili, ba naopak abychom byli posly radosti a dobroty, chceme svěřit i přímluvě a ochraně našich českých patronů - těch, kdo jsou z našich rodů a kdo kráčeli touže zemí, po níž dnes jdeme my.

Originální sochy z mostu hradu Valdštejna jsou v hradním kostele

Pohled na zástup našich národních světců je velikým povzbuzením ke šlechetnosti ducha. Známý barokní jezuitský učenec, historik a spisovatel Bohuslav Balbín píše, že šlechetnost je jakýmsi stálým projevováním ctností, k němuž vede a vybízí také vznešený příklad předků. Kéž bychom v našem národním duchovním dědictví dokázali stále více objevovat nejen jeho někdejší minulou krásu, ale také živou inspiraci pro naši přítomnost.

autor: Jan Nepomuk Jiřiště
Spustit audio