Se Slávkem Černým o ateismu

Dnes je hostem Karla Vepřeka člověk nevěřící, který o sobě říká, že je ateista. Patří tento rozhovor do Hovorů o víře? Jistě neškodí slyšet hlas, který se na víru dívá z jiného pohledu, než bývá v našem pořadu obvyklé.

Abychom u pana Slávka Černého při povídání o jeho ateismu nic nevynechali, začneme už u jeho dětství.