Sedm ledňáčků říčních zachraňují v přerovské ornitologické stanici

Při terénních úpravách v okolí rodinného domu v Hranicích bylo bagrem odkryto hnízdo ledňáčků říčních se sedmi mláďaty. O mladé ledňáčky nyní pečují pracovníci záchranné stanice ORNIS v Přerově.

Ledňáčci říční hnízdí v zemních norách, které si hrabou ve strmých březích u vodních toků. Na konci až metr dlouhé nory v hnízdní komůrce snáší 5 až 7 vajec a po 21 dnech se líhnou mláďata, o něž se oba rodiče starají až 27 dní. Ledňáčci se živí drobnými rybkami a vodním hmyzem. Rybky loví pod vodou, do níž se vrhají střemhlav jako harpuna. Ledňáčci jsou velmi pestře zbarvení a žijí převážně u čistých vodních toků i rybníků, a to i v zimním období. Za příznivých podmínek se dožívají až 15 let.

Zachráněná mláďata ledňáčků rychle rostou a až budou schopny letu, budou se muset naučit lovit, aby přežila i po vypuštění do přírody. Prohlédnout si je můžete na videokanále MOS:

Dalším obyvatelem záchranné stanice ORNIS v Přerově, o nějž nyní pečují pracovníci Muzea Komenského Přerov, je kalous pustovka. Jde o severskou sovu, která u nás hnízdí jen velmi vzácně. Objevuje se u nás převážně v zimě a v době tahu. Je příbuzná a podobná našemu kalousi ušatému, od něhož se liší barvou očí a menšími oušky.

Kalous pustovka se do volné přírody již nevrátí. Byl nalezen se zlomeným křídlem u Lověšic na Přerovsku. Pravděpodobně jej srazilo auto a jeho zranění byla tak vážné, že přišel o křídlo. Stane se tak trvalým chovancem a bude sloužit k ekologické výchově a výuce.

Kalous pustovka v záchranné stanici ORNIS v Přerově

Pokud někdy naleznete v přírodě zraněného živočicha, tak ze všeho nejdřív kontaktujte záchrannou stanici pro handicapované živočichy. Tam poradí, jak se v zájmu daného zvířete zachovat co nejlépe, popřípadě vás odkáží na nejbližší záchrannou stanici, kde se o zraněného živočicha postarají.

Kontakty na všechny záchranné stanice pro handicapované živočichy najdete na stránce www.zvirevnouzi.cz.

Spustit audio
autoři: Jiří Šafránek , Moravský ornitologický spolek