Setkání ke Dni památky obětí holocaustu

1. únor 2008

V neděli 27. ledna uplynulo 63 let od osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka, od osvobození místa, které pro celý svět ztělesňuje a symbolizuje hrůzy holocaustu. Proto na 27. ledna připadá Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

U příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti se minulý pátek na půdě Senátu Parlamentu České republiky konalo slavnostní shromáždění, na kterém se svým proslovem vystoupil prezident Václav Klaus, zástupci Židů, Romů a důležitých organizací. Všichni řečníci se shodli na tom, že je potřeba si události holocaustu připomínat nejen kvůli minulosti, ale také kvůli budoucnosti, aby se podobné zlo už neopakovalo. Zdůraznili, že velký význam má výchova mladých lidí, zvláště v dnešní době, kdy ve světě sílí antisemitismus a neonacismus. Viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru Christoph Heubner uvedl:

"V tuto hodinu se nacházíme ve zvláštním spojení mezi Prahou a Berlínem. To protože v tuto chvíli se v německém Spolkovém sněmu koná pamětní akce nad událostmi holocaustu a jejich středobodem je vynikající pražská spisovatelka Lenka Reinerová. Stejně tak jsme v tuto chvíli spojeni se světem - se Ženevou, s New Yorkem, s Bruselem, kde Organizace spojených národů a Evropský parlament vzpomínají na oběti holocaustu. Přišli jsme sem, abychom si připomněli mrtvé, abychom ocenili přeživší a abychom jim poděkovali za práci, kterou provádějí s mládeží. Neboť zkušenosti, které předávají mladým lidem, vytvářejí pravdu a dávají naději. Přeživší z České republiky mají veliké zásluhy na vzdělávání mladých lidí v celé Evropě. Německo potřebuje vzpomínku! Evropa potřebuje vzpomínku! Vzpomínka vytváří naději a naděje je předpokladem pro každé politické angažmá. Stejně tak to řekla Lenka Reinerová: ,Vzpomínejte na naději a nenechte naději padnout.'"

Christoph Heubner, viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru

Velvyslanec Warren L. Miller, předseda Americké komise pro zachování amerického dědictví v zahraničí, ve svém proslovu ocenil občany České republiky, kteří za války pomáhali židům. A ocenil také ty, kteří vloni v listopadu uspořádali mohutné protesty proti pochodu neonacistů Prahou. Dále uvedl:

"Holocaust se stal, protože někteří to dopustili - a bylo příliš mnoho těch, kteří nebyli ochotni se proti nacistickému zlu postavit. Český národ, který hrozně trpěl, protože jiní nebyli ochotni se proti tomuto zlu postavit, si tuto lekci zapamatoval. I dnes se musíme ozvat a bojovat za pravdu a proti zlům antisemitismu a xenofobie, které opět nabývají v Evropě na síle. Vím, že se můžeme spolehnout na sílu a dobrotu českého národa, který tuto morální povinnost převezme. Jménem vlády Spojených států a amerického lidu chci poděkovat České republice za její vzdělávání dětí o holocaustu a za připomínání si obětí mnoha různými způsoby. Bůh žehnej přeživším šoa a Bůh žehnej lidu České republiky!"

Velvyslanec Warren L. Miller přebírá od Přemysla Sobotky pamětní medaili

Rovněž prezident Václav Klaus ve svém projevu uvedl, že v dnešní době, ve které se objevují tendence minulost přepisovat a zaměňovat viníky a oběti, je velmi významné památku obětí holocaustu připomínat. Podle něj je to možná významnější než před pár desetiletími.

"Jsem velmi rád, že tento úkol necítí pouze židovské obce či organizace sdružující oběti holocaustu. Považuji za zásadní, že v roce 2003 byl 27. leden uznán naším Parlamentem jako významný den České republiky a že se to pro nás všechny stalo příležitostí připomínat a v paměti naší společnosti udržovat poučení z tragédie tzv. konečného řešení židovské otázky v Evropě. Neděláme to pouze pro historickou pietu, děláme to pro naši budoucnost. Děláme to pro to, aby se podobně obludné zločiny proti lidskosti již nikdy nemohly opakovat."

Prezident Václav Klaus
Spustit audio