Sikhové v americké armádě brání své turbany a vousy

Vojenskou službu má kapitán Kamaljit Singh Kalsi v krvi. Jeho otec a děd sloužili v indickém letectvu. Jeho praděd v britské indické armádě. Takže když se na něho v prvním ročníku medicíny obrátili verbíři americké armády, ochotně podepsal. Teď ale jeho plány vstoupit v červenci do aktivní služby stojí. Podle armádní politiky z 80. let, která reguluje nošení náboženských symbolů, by si musil oholit plnovous a sundat turban, který nosí v souladu se sikhskou náboženskou tradicí, píše agentura AP.

Kalsi a další sikh se stejnými problémy, poručík Tejdeep Singh Rattan, jsou ústřední postavy kampaně, kterou zahájila americká sikhská koalice s cílem přesvědčit armádu, aby je nechala sloužit, aniž by musili odložit symboly své víry.

Armáda se dlouhodobě stará o to, jak její příslušníci vypadají, a zakazuje exotické barvy vlasů, dlouhé nehty a určité barvy rtěnek. Armádní činitelé odmítli komentovat důvody, pro něž by sikhové měli odložit své náboženské symboly. Sikhové, kteří byli v aktivní službě v době, kdy byla zmíněná politika přijata, dostali povolení sloužit dál, aniž by musili odložit turbany a oholit si plnovousy. Nekomentují to ani Pentagon a jiné vojenské instituce. Advokátní skupina s názvem Nadace náboženské svobody vojáků původ zmíněné politiky nezná. Problém turbanů a plnovousů u sikhů v uniformě vyvstal na mnoha místech světa, kde sikhové žijí. V New Yorku například sikhové řídící dopravu v ulicích právní cestou donutili město, aby jim jejich turbany a vousy povolilo.

Sikhský prodavač na bombajské pláži

Sikhské společenství doufá, že ve sporu s armádními regulemi vyhraje. Ředitel politického ředitelství oddělení lidských zdrojů armády Sikhské koalici sdělil, že velení o věci ví a shromažďuje informace, aby mohlo rozhodnout. Mluvčí personálního oddělení armády řekla, že sikhská odvolání se zkoumají. Výkonný ředitel Sikhské koalice Amardeep Singh řekl, že doufá, že bude nejen povoleno sloužit Kalsimu a Rattanovi, ale že bude změněno pravidlo pro všechny sikhy s turbany a vousy, kteří by chtěli vstoupit do armády. "Naše armáda musí odrážet podobu celé Ameriky," řekl. "Je to rozmanitá země, země, která prosazuje ve světě hodnoty svobody, zvlášť náboženské." Povolit sikhům, aby sloužili v armádě v turbanech a s plnovousy, "vyšle světu velmi silný signál".

Sikhská víra od svých vyznavačů vyžaduje, aby dodržovali určitá pravidla, mezi jiným aby si nestříhali vlasy a aby muži nosili turban. Kalsi i Rattan říkají, že když byli verbováni, tato pravidla dodržovali a nebylo jim řečeno, že nebudou moci sloužit v turbanu a s plnovousem. Pomyšlení, že by musil volit mezi svou zemí a svou vírou, je pro Rattana těžké. "Nabízím svůj život, ale nechci obětovat své náboženství," řekl. Amardeep Singh prohlásil, že by bylo v zájmu armády, aby nechala sikhy sloužit. Tato komunita má dlouhou vojenskou tradici, a to jak v Indii, kde žije většina jejích členů, tak v zemích, kde se sikhové usadili, jako třeba v Kanadě nebo ve Velké Británii. "Součástí našeho náboženského dědictví je učení, že máme za povinnost aktivně sloužit společenství, ve kterém žijeme, a bránit ho," dodal.

Regule kanadské armády sikhům povolují, aby si své turbany a plnovousy nechávali, a dokonce určuje, jaké barvy se mohou v té které armádní složce nosit. Turbany povoluje i kanadská jízdní policie. Také britská armáda většinou sikhům povoluje, aby si své náboženské symboly ponechávali. Sikhské sdružení britské policie dokonce požaduje, aby byly pro sikhy, kteří slouží jako policisté v civilu, vyvinut neprůstřelný turban. Sikhové mají v americké armádě dlouhou tradici. Sloužili v první i druhé světové válce, během válek v Koreji a ve Vietnamu a také v Perském zálivu.

autor: rma
Spustit audio