Skrytá energie Saturnu

12. prosinec 2010

Už více než deset let je planeta Saturn pro astronomy energetickou záhadou. Vyzařuje totiž dvakrát více energie, než dostává od Slunce. S rozluštěním této hádanky mohou pomoci nová zjištění, se kterými přišel tým amerických a britských vědců soustředěných kolem sondy Cassini. Podle nich Saturnu slábne energie.

Výsledky pozorování ze sondy, která už od roku 2004 krouží kolem Saturnu, ukázala, že planeta chladla po celé sledované období, tedy v průběhu jednoho Saturnova roku. Ten se ovšem rovná třiceti pozemských rokům, takže vědci zahrnuli do studie také poznatky ze sond Voyager z počátku 80. let minulého století.
Tým výzkumníků vedený Limingem Li z Cornellské univerzity vycházel z dat o intenzitě infračerveného záření Saturnu, která prokázala, že planeta postupně snižuje svou jasnost - jen za poslední 4 roky o dvě procenta; pokles teploty je o půl procenta. Údaje ze sondy naznačují, že jižní polokoule Saturnu vyzařuje přibližně o jednu šestinu energie více než polokoule severní. Tento efekt odpovídá změně ročního období - v průběhu posledních 5 let panovala na severní polokouli Saturnu „zima“, na jižní polokouli zase „léto“. Saturn má totiž, podobně jako naše Země, vůči Slunci nakloněnou rotační osu. Období rovnodennosti, kdy jsou obě polokoule planety osvětleny stejně, nastalo na Saturnu v srpnu roku 2009.

Tyto informace v kombinaci s množstvím slunečního tepla, které dopadá na planetu, mohou pomoci vědcům pochopit původ zdroje energie v nitru planety Saturn. Astronomové předpokládají, že změny v přenosu energie jsou na Saturnu svázány s oblačnou pokrývkou. S ní a se změnou ročního období se mění i množství energie, která uniká do vesmíru.
„Abychom ale plně pochopili, k čemu na Saturnu dochází, potřebujeme znát ještě druhou polovinu problému - množství energie, které planeta pohlcuje," říká v článku v časopise Journal of Geophysical Research-Planet spoluautorka studie Amy Simon-Miller z Goddardova vesmírného střediska americké NASA. Proto vědci chtějí porovnat údaje z různých přístrojů na palubě sondy Cassini, včetně spektrometru, který pomůže objasnit, kolik energie odrážejí oblaka na Saturnu. Jsou přesvědčeni, že pak bude možné vyčíslit množství energie pohlcené planetou a nakonec určit, jaký zdroj energie se v Saturnu skrývá.

Sonda Cassini u Saturnu v představách umělce

Vysíláno v Planetáriu č. 50/2010, 11. - 17. prosince.
Rubrika Mýty, omyly a novinky astronomie se vysílá každé třetí Planetárium v měsíci.

autor: Miroslav Zimmer
Spustit audio