Slovenská církev rok po odvolání arcibiskupa Roberta Bezáka

29. červen 2013

Jaká je na Slovensku atmosféra v katolické církvi rok po odvolání arcibiskupa Roberta Bezáka?

Na 2. července v šest hodin večer svolal občanský aktivista František Mikloško modlitební shromáždění před apoštolskou nunciaturou v Bratislavě. V tento den uplyne právě rok od odvolání Trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka z funkce. Přitom do dnešního dne nikdo nevysvětlil důvody jeho odvolání. Navíc mu 31. července končí zařazení jako pomocného duchovního v Radvani. František Mikloško k tomu dodává.

„Do dnešního dne nedostal z Říma žádný papír, že je odvolaný. Jediná věc, která mě k tomu všemu motivovala, ke všem mým postojům a vyjádřením, je normální lidský postoj. A v této chvíli mě jen čistě lidský postoj vede k tomu, abychom se sešli před nunciaturou, která, jak si myslím, za to všechno nese odpovědnost, protože samozřejmě oni podávali zprávy do Říma. A abychom se modlili za církev, na které nám velmi záleží.“

Modlitba růžence před apoštolskou nunciaturou bude určená hlavně za nového papeže, ke kterému vzhlíží věřící na Slovensku s velkou nadějí, neboť očekávají, že by mohl církev reformovat. Pak také za apoštolské nunciatury na celém světě a samozřejmě za odvolaného arcibiskupa.

„Chceme se modlit za Roberta Bezáka, to bude právě den jeho odvolání, aby vydržel. Protože on byl velkou nadějí jakéhosi nového postoje církve vůči laikům. Nadějí na vedení dialogu s lidmi, aby to nebylo takové byzantské, že musíme stát v předklony před svými hierarchy, ale že s nimi můžeme hovořit bratrsky.“

Mons. Róbert Bezák

No a po Františkovi Mikloškovi telefonujeme na Slovensko našemu spolupracovníkovi Matúšovi Demkovi , jak vlastně vypadá situace v církvi rok po odvolání arcibiskupa?

„Podle mého názoru nadále zůstává rozpor mezi dvěma tábory, které rozdělila kauza Bezák. První tábor je přesvědčený o správnosti rozhodnutí dnes už emeritního papeže Benedikta XVI. Druhá skupina stále ještě bojuje za prošetření tohoto případu a za nějakou případnou rehabilitaci odvolaného arcibiskupa Bezáka. A to už bude v kompetenci nového papeže Františka.“

Kauza Bezák slovenské věřící stále rozděluje, ale i se jich velice konkrétně dotýká.

„Musíme myslet především na ty, kterých se tato kauza dotýká nejvíc, a to jsou katolíci v Trnavě. Tam už rok nemají svého pastýře kvůli tomu, že místo trnavského arcibiskupa zůstává stále prázdné a ten současný status je takzvané sedevacante. A zdá se mi, že právě Trnavané jsou právě nejvíc znepokojeni tím současným stavem.“

A jak se zdá, ani v otázce větší otevřenosti hierarchie vůči věřícím a informovanosti nedošlo k žádnému posunu, ba právě naopak. A Matúš Demko dodává.

„Mohou dnes věřící o kauze Bezák mluvit otevřeně, s důvěrou, bez předsudků, s úctou jeden k druhému a věcně? Osobně o tom pochybuji a myslím si, že postava Roberta Bezáka nadále zůstává horkou bramborou, nepříjemným tématem, o kterém se v katolické církvi na Slovensku nechce mluvit.“

autor: Karel Vepřek
Spustit audio