Slovensko má rekordně mladého pravoslavného biskupa

14. prosinec 2007

Pravoslavní věřící z východoslovenské eparchie Michalovce mají od 30. září nového biskupa. Stal se jím Čech Jiří Stránský. Je na tom zajímavé to, že je široko daleko nejmladším pravoslavným biskupem. Začátkem prosince navštívil Českou republiku a v neděli 2. prosince posvětil v kostele svatého Václava v Litoměřicích nově postavený kůr.

Vy jste byl zvolen biskupem ještě v mladším věku než je přípustné podle kanonického práva pravoslavné církve. Od jakého věku se smí volit biskup a z jakého důvodu se může udělat výjimka z tohoto pravidla?

"No, přípustné to je, jinak bych zvolen nebyl. Většinou se říká, že by biskup měl být volen až od 30 let. Ale v podmínkách naší církve se těžko hledají kandidáti na biskupskou službu. Biskup by totiž měl být mnichem nebo celibátním knězem, který přijímá mnišství, a na Slovensku v této chvíli není ani jeden. Takže se obrátili k české části naší církve a vybrali si mě. Takže mě nakonec zvolili ve 28 letech s tím, že jsem dostal dispens na ty dva roky od posvátného synodu pravoslavné církve."

Biskup Jiří Stránský světí kůr v chrámu sv. Václava v Litoměřících

V Litoměřicích jste v neděli 2. prosince vysvětil nově obnovený kůr v kostele sv. Václava. Jaký máte vztah k Litoměřicím? Pozorovala jsem, že velmi osobní...

"Přesně tak: hluboký a dlouholetý. Je to dáno částečně osobností místního správce farnosti, otce archimandrity Marka Krupici, se kterým mě pojí dlouholeté přátelství. Ještě jako kluk jsem s ním chodil na pouti, které tehdy organizovalo Bratrstvo pravoslavné mládeže. Naše přátelství se upevňovalo a rozrůstalo. Když jsem byl jáhnem (diákonem), tak jsem sem jezdíval pravidelně sloužit, dokonce jsem ho několikrát zastupoval i jako kněz. Teď se sem dostávám poprvé jako biskup a cítím se tu dobře, protože jsem tady mezi svými."

Biskup Jiří Stránský a archimandrita Martin Marek Krupica (uprostřed)

A kde jste studoval?

"Studoval jsem v Praze Husitskou teologickou fakultu, kterou ještě dokončuji. Absolutorium mám z užhorodské Ukrajinské teologické akademie. Kromě toho jsem byl ještě chvíli v Prešově a odtamtud jsem přešel právě na Husitskou teologickou fakultu. Vidíte, jak je to zvláštní: z Prešova jsem odešel, protože mi nevyhovovala místní mentalita a nakonec jsem na východním Slovensku zase skončil."

Jaké teď před sebou vidíte největší úkoly ve vaší eparchii v Michalovcích?

"Věřím, že je nezbytně nutné reorganizovat systém pastorace. Do současné doby jsme se spíš soustředili na udržování počtu věřících. A já jsem přesvědčený o tom, že se s Boží pomocí musíme snažit otvírat potřebám a problémům současného světa, protože mu má pravoslavná tradice co nabídnout, a to autentickou nefalšovanou duchovnost. Čili bude potřeba ji zpřítomnit současnému člověku. Měli bychom se zaměřit hlavně na pastoraci mladých lidí a mladých rodin - to je něco, co nám chybí. Po stránce duchovní bychom potom měli prohloubit a zintenzivnit liturgický život, respektive očistit ho od pozdějších neautentických nánosů. A po stránce ekonomické se na Slovensku musíme připravovat na odluku církve od státu. Takže to jsou tři velké sloupy, na kterých je potřeba stavět do budoucna. Tady nás čeká hodně práce."

Biskup Jiří Stránský v chrámu sv. Václava v Litoměřicích

Kolik máte zhruba pod sebou církevních obcí, kostelů a kolik věřících asi navštěvuje bohoslužby?

"Formálně se přihlásilo podle sčítání lidu k pravoslavné eparchii v Michalovcích něco přes 14 000 lidí. Farností je 36, máme 34 kněží a 4 diákony."

Spustit audio