Smysl slavení svátků Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa

Miloslav Pojsl, profesor na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, uvažuje nad poselstvím svátků Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa současnému českému člověku. Rovněž se zamýšlí nad tím, jak osobnosti, které si připomínáme, mohou dnešního člověka inspirovat.