Souhlasíte s přestupkem? Vyřešte ho na místě

18. červen 2012

Přestupek. Čas od času se ho dopustí v dnešním provozu i ten sebelepší a sebeodpovědnější řidič. Ale co pak? Způsobů, jak se o nějakém tom prohřešku dozvíme, je hned několik a možností, jak ho řešit, ještě víc.

Jedním z nejčastějších přestupků je špatné parkování. Na to nás zpravidla upozorní oznámení o přestupku za stěračem auta. „Nechci dávat nikomu návod, jak by měl s takovým lístečkem případně nakládat, nicméně v tomto případě platí, že jde o předvolání osoby, která však není identifikována. To znamená, že tento lísteček sám o sobě nemá žádnou právní relevanci z toho pohledu, že by bylo možné uplatnit sankce vůči osobě, která výzvy neuposlechne, nebo ji předvést, protože se nedostavila,“ vysvětluje právník Jan Kněžínek.

Majitel vozidla je však vždy obeslán správním úřadem, aby mohlo být zjištěno, kdo se přestupku dopustil. Stejně je řešeno například překročení rychlosti nebo jízda na červenou, kdy nás nikdo nezastaví přímo po spáchání přestupku. Dostaneme předvolání, ve kterém je stanoveno datum jednání.

„Musí být předvolávána konkrétní, jasně identifikovaná fyzická osoba a toto předvolání musí být doručeno do vlastních rukou. Samozřejmě lze využít takzvané fikce doručení – když adresát nepřebírá určitou dobu poštu, písemnost je považována za doručenou,“ říká právník.

Na toto jednání jsme povinni se dostavit, jinak může být přestupek vyřešen bez nás. Nemusíme však na místě podat vysvětlení za všech okolností. „Zaprvé mohu odmítnout podání vysvětlení v případě, že bych sám sebe vystavil nebezpečí postihu pro přestupek nebo správní delikt včetně přestupku, a v podstatě totéž oprávnění mám ve prospěch osoby blízké, tedy manžela, manželky, druha, družky, potomka, rodiče, prarodiče a platí to i pro sourozence,“ uvádí Kněžínek.

Omlouvat se můžeme pořád dokola

Úřad nám však může stanovit termín, kdy se na jednání prostě dostavit nemůžeme. Důvod pro omluvu musí být dostatečně závažný, ale omlouvat se lze i opakovaně. „Jsou známy případy, kdy se lidé omlouvají až do doby, než zanikne odpovědnost za přestupek, tedy po dobu jednoho roku. Nicméně asi nelze dát obecný návod na to, kolik omluv by musel úřad akceptovat, popřípadě z jakého důvodu,“ popisuje Kněžínek. Pakliže se neomluvíme ze závažného důvodu, úřad může o našem potrestání rozhodnout bez nás.

Pak jsou tady situace, kdy jsme po spáchání přestupku zastaveni na místě policistou, ale s přestupkem nesouhlasíme. Důležité je vědět, že nás nikdo nemůže na místě nutit k sepsání nebo podepsání čehokoliv, o čem bychom měli jakékoliv pochybnosti.

„Není povinností dávat k tomu jakékoliv vyjádření. Pokud tedy odmítnu na místě zaplatit blokovou pokutu, protože s přestupkem nesouhlasím, a je-li věc postupována na základě oznámení správnímu orgánu, platí, že policista nebo strážník na místě sepisuje oznámení, které by mi měl dát přečíst, a já mám potom právo, nikoliv povinnost se k němu vyjádřit,“ uzavírá právník Kněžínek.

V případě, že se nevyjádříme nebo naopak budeme chtít mít jistotu, že na vyjádření nebude dodatečně něco doplněno, můžeme si pořídit například fotografii do mobilního telefonu. Každopádně, pokud jsme si přestupku vědomi, je lepší ho uznat a vyřešit na místě. Ovšem máme-li jakékoliv pochybnosti, je lepší vše řešit ve správním řízení s čistou hlavou. Potom je ale třeba počítat i s tím, že budeme-li uznáni vinnými, pokuta se prodraží ještě o tisícikorunový poplatek za toto řízení.

autor: pgj
Spustit audio