In spiritu veritatis

7. březen 2010

Portrét nového pražského arcibiskupa Dominika Duky Když 13. února jmenoval papež Benedikt XVI. novým pražským arcibiskupem Dominika Duku, novináři se ptali, kdo je tento na první pohled nenápadný člověk, který má pověst skvělého diplomata a vzdělaného teologa. Za své biskupské heslo si zvolil In spiritu veritatis – v duchu pravdy, což odpovídá dominikánské spiritualitě. Co ho zajímá, o čem přemýšlí, jak hodnotí dobu komunismu, která se i na něm podepsala, co si myslí o české sekulární společnosti? Nejen na tyto otázky se vydala hledat odpovědi Teresie Bečková do Hradce Králové, současného sídla biskupa Duky.

Dominika Duku, dlouholetého provinciála Řádu bratří kazatelů, pozdějšího biskupa královéhradeckého, představíme jako tajného dominikána, racionálního intelektuála, teologa, provinciála, vášnivého biblistu i znalce umění. Tento muž převezme Pražskou arcidiecézi po kardinálu Miloslavu Vlkovi 10. dubna.

Spustit audio