Sport

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vitráž (ilustr. foto)

Michal Pěchouček, Roman Štětina

Marie Poláková popisuje vitráž Evy Heřmanské ve vestibulu stanice metra Invalidovna. Osobité zpracování minutového formátu reflektující samotné rozhlasové médium. Účinkují Marie Poláková a Petr Gojda.

Tento minutový projekt se odehrává na konkrétním místě formou improvizace a reflektuje samotné médium rozhlasu. Děje se tak skrze ústřední role reprezentující rozhlas jako instituci – hlasatel a reportér. Hra je výsledkem jednoduchého zadání. Po formální stránce se jedná o popis, který chápeme jako základní rozhlasovou praktiku, dnes již na ústupu. Reportér je seznámen a konfrontován s uměleckým dílem, které během jedné minuty popíše a popřípadě subjektivně zhodnotí. Určenou časovou jednotku musí mluvčí beze zbytku využít.


Osoby a obsazení:
Reportérka: Marie Poláková
Hlasatel: Petr Gojda

Realizace: Michal Pěchouček a Roman Štětina
Dramaturgie: Kateřina Rathouská
Technická spolupráce: Roman Štětina
Produkce: Iveta Tomášková


>> Zpět na hlasování