4. února  2013 v 11:48  rubrika: Síň slávy

Jan Halas (1945–2010)

Jan Halas - Foto: Marcela Benešová

Jan HalasFoto: Marcela Benešová

Jan Halas patřil k zakladatelům Svazu rozhlasových tvůrců (od r. 1994 Sdružení pro rozhlasovou tvorbu), později se stal na několik let jeho předsedou. V této funkci působil až do roku 2007. Na půdě SRT hájil a prosa­zoval důstojné místo slovesné produkce v kontextu rozhlasové tvorby. S jeho aktivitami je spojeno několik ročníků Prix Bohemia, především řada přidružených odborných seminářů, jež většinou i spolumoderoval, a také další akce SRT, zejména Bilance; zasedal i v porotách různých rozhlasových soutěží.

Jako syn básníka Františka Halase měl vzácnou příležitost poznávat už od dětství mnohé významné osobnosti české litera­tury a kultury. Píše o tom v souboru vzpomínkových črt Dodatky (1996). Pom maturitě se zapsal na Fakultu sociálních věd a publi­cistiky, obor rozhlasová publicistika. Studia ukončil v roce 1970. 

Bydlel v pražských Dejvicích, na Hanspaulce, a patřil do legendární party kolem spisovatele Petra Šabacha a písničkáře Ivana Hlase; byl vlastně jedním z předobrazů hrdinů Šakalích let. Jan Hřebejk ho ve svých filmech občas obsadil do epizodní role, díky tomu nám Halasova podoba zůstala zachována v roli stranického papaláše ve filmu Pupendo. 

Dlouhá léta byl redaktorem rozhlasového programového týdeníku. Pra­videlně tedy spolupracoval s jednotlivými redakcemi, ale často publikoval i mnohé vlastní články – recenze, rozhovory atp. V té době také externě připravoval pořady pro literární redakci HRLDV. 

Halasova inteligence, citlivost vůči estetickým hodnotám, široká erudice, detailní obeznámenost s provozem rozhlasu, nekonfliktní mentalita i jeho morální kredit jej po listopadu 1989 ideálně předurčovaly pro funkci ve­doucího redaktora literární redakce. Stal se jím již v dubnu 1990 a pohotově začal využívat svého přehledu o exilové a samizdatové produkci i bo­hatých osobních kontaktů při obnovování přerušené literární kontinuity. Ve funkci vedoucího redaktora působil až do odchodu do důchodu v lednu 2007. Udělením ceny Magnesia Litera v roce 2004 byly tedy právem v jeho jménu oceněny zásluhy literární redakce Vltavy o rozvoj a šíření české literatury. V roce 2006 obdržel i výroční Cenu generálního ředitele ČRo za celoživotní práci. 

Na profilu vysílání se J. Halas po celou dobu podílel i vlastním autorským a dramaturgickým vkladem. Jeho nejvýznamnější položkou byla v 90. letech četba z tzv. Jeruzalémské bible, kterou z překladu manželů Halasových (svého bratra Františka X. Halase a jeho ženy Dagmar) připravoval do vysílání a která dosáhla 173 částí. Tento projekt však po smrti režiséra Josefa Melče zůstal bohužel torzem. 

Z různorodých mimorozhlasových aktivit J. Halase připomeňme alespoň jeho editorskou účast (s L. Kun­derou) na vydání otcovy korespondence a výběr z milostné korespondence rodičů (Krásné neštěstí, Sursum 2006). Počet článků (analýz, úvah, polemických glos aj.) zaměřených na rozhlasovou problematiku se blíží tisícovce a lze je najít nejen v rozhlasových a jim příbuzných periodikách (Týdeník Rozhlas, Svět rozhlasu, Magazín Klubu Vltava, Scéna, Divadelní noviny, sborníky SRT), ale i ve význam­ných denících a týdenících (Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo, Literární noviny ad.). Do Mladé fronty Dnes napsal i několik desítek brilantních feje­tonů – výběr z nich vyšel bibliofilsky v roce 2007. Do pravidelné rubriky Týdeníku Rozhlas přispíval svými úvahami do posledních dnů života. 

http://www.denikreferendum.cz/clanek/1001-ohlednuti-za-janem-halasem 

Autor:   SRT
 

Nové články v rubrice

 • Zdeněk Bouček (1941–2005)

  Zdeněk Bouček byl spoluzakladatelem SRT, v roce 1991 se stal předsedou jeho publicistické sekce. V tomtéž roce se spolupodílel na založení soutěžní přehlídky Report. Jako první předseda redakční rady formoval v roce... Svět rozhlasu. Vlídnost a povzbuzení nacházel u Z. Boučka každý nadšenec rozhlasového dokumentu a jeho nenápadné pedagogické působení přivedlo k rozhlasu nejednoho mladého tvůrce. Jménem Zdeňka Boučka je zaštítěna na Reportu cena...

   
 • 4. února  2013 v 12:21       rubrika: Síň slávy

  MgA. Jiří Hraše (1930–2012)

  Jiří Hraše byl po více než dvě desetiletí postupně místopředsedou, předsedou a především vůdčím duchem a hnacím motorem SRT. Na počátku 90. let založil a vedl komisi teorie a kritiky, byl také jedním z iniciátorů anonymních...

   
 • Doc. Mgr. Josef Henke (1933–2006 )

  Josef Henke byl iniciátorem založení Svazu rozhlasových tvůrců a jeho prvním předsedou. Stal se živým středem všech aktivit Svazu (od r. 1994 Sdružení pro rozhlasovou tvorbu). Spolu s ostatními rozhlasovými nadšenci...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas