Stromy ve starozákonní tradici

25. květen 2008

Stromy ve starozákonní tradici - knihu s tímto názvem napsala Věra Tydlitátová - výtvarnice, publicistka a badatelka v oblasti religionistiky. Přednáší v Centru blízkovýchodních studií na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se starověkými náboženskými systémy, judaismem, hebraistikou.

Název knihy Stromy ve starozákonní tradici se snaží být na první pohled pochopitelný širší čtenářské obci. V samotném textu však autorka mluví zásadně o stromech v Tanachu, což je hebrejské označení pro židovskou část Bible. Věra Tydlitátová je religionistka věrná pramenům, a nechce proto užívat pojmy, vázané pouze na oblast křesťanství.

Před autorkou se u nás podobnou problematikou zabýval pozoruhodný český biblista Slavomil Ctibor Daněk. Posvátné stromy ve Starém zákoně byly jeho disertační prací, kterou obhájil v roce 1917. Věra Tydlitátová ji studovala v rukopise, protože Daňkova práce tiskem ještě nevyšla. Její vydání se chystá až nyní - po více než devadesáti letech.

Tydlitátová Daňkovo dílo nejen cituje, ale i domýšlí a nově interpretuje. Kromě Daňka komentuje také řadu dalších religionistických a historických teorií, které se vztahují k tématu stromu na Blízkém východě, zejména v oblasti Kenaánu a Izraele. Kniha je tak přehledem už publikovaných poznatků, ale podaným originálně a s novými interpretacemi.

V knize se dočteme o spřízněnosti člověka a stromu, který člověku dává stín, a tím i ochranu, poskytuje mu pokrm, vůni, krásu, mnohdy má léčivou moc. Prastromem je strom života, který roste v Boží zahradě. Strom je symbolem kosmu a řádu, žebříkem k nebesům, může být pomníkem, znamením rozhodnutí nebo duchovního rozcestí. Posvátné stromy byly pro člověka místem azylu, útočištěm. Dvojice posvátných stromů mohou být vzpomínkou na dobu, kdy Boží jedinečnost byla chápána duálně v mužském a ženském aspektu. Toto a ještě mnoho dalšího se dočteme v knize Věry Tydlitátové.

Věra Tydlitátová text připravila jako svou habilitační práci. Jakkoliv je to však dílo vědecké, zůstává čtivé i pro neodborníka. A k autorce dodejme, že se nezabývá jen dávnými civilizacemi Blízkého východu, ale také aktuálními společenskými problémy - extremismem, antisemitismem, xenofobií... Je to ostatně ona, kdo založil Ligu proti antisemitismu.

Knihu Věry Tydlitátové Stromy v starozákonní tradici vydalo nakladatelství SUSA ve Středoklukách.

autor: Zdeněk Susa
Spustit audio