Svatojakubská pouť do Santiaga

24. červenec 2011

Pod pojmem pouť si děti představí houpačky a kolotoče, klienti cestovních kanceláří zájezd luxusním autobusem a lidé dobrodružné povahy pěší putování přes devatero hor, lesů a řek. Těch posledně jmenovaných není zas tak málo, jak by se mohlo zdát. Každoročně se jich tisíce vydávají na pouť nejslavnější, do Santiaga de Compostela.

Santiago de Compostela je poutní místo na severozápadě Španělska nedaleko Atlantického oceánu. V devátém století tam byly objeveny údajné ostatky svatého Jakuba, jednoho z 12 apoštolů. Ten měl být podle legendy misionářem na Pyrenejském poloostrově a po návratu do Jeruzaléma popraven. Jeho ostatky prý křesťané přenesli zpět do místa jeho misijního působení. První pouť do Santiaga podstoupil podle pramenů jistý biskup roku 951 a ze 12. století pak pochází první poutnický manuál. Ve středověku se v Evropě vyvinula celá síť tzv. svatojakubských cest. Některé z nich vedly i přes naše území, říká poutník Juraj Žáček.

„Dávnověký poutník nevyrážel z nějakého nástupního místa, ale od svého domu. Jednoho dne se rozhodl, druhý den zamkl dveře a od nich vyrazil do Santiaga. Proto ty cesty tvořily tzv. mušli a v Santiagu se hvězdicovitě sbíhaly. Ten poutník volil cestu nejjednodušší. Vyhýbal se horám, využíval obchodní cesty, kde mohl předpokládat, že nezabloudí a že tam bude ubytování. Dost často se tedy poutnická trasa kryje s nějakou trasou obchodní. U nás máme solné stezky, jantarové stezky, často to vedlo i po staré římské cestě.“

Katedrála v Santiagu de Compostela

Nejfrekventovanější úsek dnešní svatojakubské cesty začíná ve Francii a vede přibližně kolem Biskajského zálivu. Poutníkům trvá její projití přibližně měsíc, ale někteří zvolí trasu podstatně delší nebo jdou na etapy. Jan Bím pojal se svými přáteli cestu do Santiaga jako sedmiletý projekt.

„Začali jsme v roce 2005, před sebou jsme měli asi 1700 kilometrů a v podstatě jsme nevěděli, co čeho jdeme. Motivace byly různé: někdo šel za duchovním zážitkem, někdo za románskou architekturou, někdo chtěl vyzkoušet, že v šedesáti letech něco takového zvládne. Pak se to rok za rokem měnilo. Letos první skupinka dorazila do Santiaga a na Finisteru, ten opravdový konec světa‘. Těžko se to popisuje, protože je to hluboký vnitřní zážitek, takové malé znovuzrození. Dojdete na konec, ještě krok a spadnete do vody. Dál cesta nevede. Něco ve vás skončilo a zároveň něco nového začíná.“

Knížka poutníka do Santiaga de Compostela s razítky z navštívených míst

Svatojakubská cesta je ze všech evropských poutí nejfrekventovanější. Nynější silný provoz na ní je však záležitostí až posledních desetiletí. Zatímco podle vlastních statistik santiagské katedrály přišlo v roce 1970 do tohoto poutního místa jen 68 pěších poutníků, v roce 2008 to bylo 125 tisíc. Jistě v tom hraje roli i to, že v roce 1993 se dostala hlavní trasa Svatojakubské cesty na seznam světového dědictví UNESCO.

0:00
/
0:00
autor: Jakub Šiška
Spustit audio