Svaz měst a obcí: nechceme jen čekat, jak to dopadne...

Zákon o narovnání vztahu mezi státem a církvemi čeká ještě dlouhá cesta. Zatím prošel vládou a diskutovat nad ním budou v dohledné době poslanci, poté senátoři. Znamená to, že církevní restituce jsou vyřešené téma, anebo se tento složitý proces může ještě zvrátit?

"Je to první krok, nic více a nic méně" - podotýká Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí. Připomíná, že v minulosti proces narovnání vztahu mezi státem a církvemi vypadal už velmi nadějně, ale téma nakonec posloužilo jako zástupný problém k řešení jiných politických témat, takže dokud prezident nepodepíše, tak podle Jecha vyhráno není.

Svazu měst a obcí na církevních restitucích enormně záleží, i když se blokační paragrafy týkají jenom některých obcí a měst. Jenomže pro ty, kterých se to týká, se jedná o principiální problém, říká Jech.

Jaromír Jech

Jaromír Jech: „Kdyby se to týkalo jednoho města, jedné dvou obcí - i tak by ten problém měl být řešen! Ono se to ale týká více míst. My jsme dělali zhruba před pěti lety průzkum po celé republice, a z 1300 starostů nám zhruba pětina řekla, že ten problém u nich je. Tzn. vezmeme-li to na celý počet 6 250 obcí, tak dojdeme k číslu dvanáct set, třináct set, kde to je větším nebo menším problémem.“

Jaromír Jech připouští, že samotný proces navracení majetku, pokud tedy norma projde sněmovnou a senátem, bude složitý. Nicméně - dle jeho názoru - horší než současný stav to určitě nebude...

Jaromír Jech: „Když hovoříme o nějaké složitosti, je to pomalu nula starostí proti stavu dnes, kdy jsou ty problémy de facto neřešitelné. Čili bylo by to normální jednání, jeden partner s druhým... Zas na druhou stranu, česká společnost je tak poblouzněna obrozenectvím a různými Koniáši, pálením českých Biblí... a tak co máme my zkušenosti, tak církevní strana - to jsou nesmírně solidní partneři, čili já si myslím, že by to bylo i obohacení v tomto směru... komunikace s potencionálním vlastníkem, že by to naopak mohlo přinést cosi nového. Jednání to mohou být tvrdá, pochopitelně, ale v každém případě - průzračná.“

Svaz měst a obcí nehodlá pasivně čekat,jak celá věc s vypořádáním státu a církví dopadne. Starostové a primátoři chtějí být aktivní a iniciovat k tématu další diskuse .

Jaromír Jech: „Co všechno ještě musíme dělat... Jakým způsobem se třeba i pokusit změnit veřejné mínění, které se teď kloní zhruba sedmdesáti nebo šedesáti procenty nevydávat, oproti tomu vydat. Ale kdyby ti lidé věděli, co to pro ně znamená, ti respondenti, kteří třeba bydlí v obci, která je paralyzována tím, že se nemůže rozvíjet kvůli neřešenému problému, tak by okamžitě mluvili úplně jinak! Chcete mít novou silnici, nový vodovod, mateřskou školku... tak by zcela jistě byli pro vydání. Tady to nikdo hloubkově nezkoumá. Čili vysvětlovat lidem, co je podstata toho problému, toho navrácení, práv k dispozici s církevním majetkem.“

Podstata dění se odehrává v obcích a politické hrátky na toto téma by neměly být - soudí Jaromír Jech za Svazu měst a obcí. Zní to logicky, ale trochu knižně, řekla bych - s odvoláním na realitu, která v Česku panuje...