Světový den nemocných v Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze

7. únor 2015

Na 11. února každoročně připadá Světový den nemocných. Při této příležitosti pacienty v nemocnicích navštěvují biskupové a další duchovní, konají se výstavy například o práci nemocničních kaplanů, ale především se pořádají bohoslužby a modlitby za nemocné. Jaká je historie Světového dne nemocných a jak se bude připomínat v Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze?

Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského sídlí pod pražským vrchem Petřín a duchovní službu v ní zajišťují premonstráti z nedalekého Strahovského kláštera. Nemocniční kaplan, otec Marek František Drábek, popisuje historii vzniku Světového dne nemocných.

„Poprvé se den nemocných slavil v roce 1993 a byl ustanoven Janem Pavlem II. 13. května 1992. Ale ta jeho historie jde ještě mnohem dál. Kdybychom se podívali na úplně ty nejprvnější svátky dne nemocných, tak musíme vyrazit do Afriky do Rwandy, kde od roku 1966 už slaví něco jako je den nemocných. Tento den byl vždy spojen se mší svatou, s dárky pro nemocné, písněmi, kde společně zdravotníci, ti, kteří se starají o nemocné, i samotní nemocní prožívají tento den. A ve Španělsku třeba už v roce 1985 biskupská konference rozhodla, že se takovýto svátek bude slavit v celém Španělsku.“

V Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze

Běžně se o Světovém dni nemocných dočteme, že připadá na 11. února, což je zároveň den svátku Panny Marie Lurdské. V roce 1858 se totiž ve francouzském městečku Lurdy údajně několikrát zjevila Panna Maria chudé čtrnáctileté dívce Bernadettě a ukázala jí pramen s léčivou vodou. Od té doby jsou Lurdy symbolem uzdravení a poutním místem. Ale otec Marek uvádí ještě další historické souvislosti, které Světový den nemocných pojí s 11. únorem.

„To, proč tento svátek připadá na 11. února, je spojeno s dvěma událostmi v dějinách církve. Ta první je Encyklika Salvifici doloris, která byla publikována právě 11. února 1984 papežem Janem Pavlem II. a o rok později v tentýž den papež Jan Pavel II. ustanovil Papežskou radu pro pracovníky ve zdravotnictví. Encyklika mluví o smyslu lidského utrpení a pontifikální komise má právě za úkol do církve vnášet tato témata – zdraví, utrpení, nemoc, služba. A samozřejmě tento den je také dnem, kdy si připomínáme a slavíme svátek Panny Marie lurdské.“

Co se bude během Světového dne nemocných dít v Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze, vysvětluje Kamila Jadrná, vedoucí oddělení grantů a prezentace.

V Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze

„Během Světového dne nemocných jednak připravujeme celodenní program v kostele svatého Karla Boromejského, a samozřejmě tím, že jsme součástí nemocnice, tak pořádáme i program pro pacienty, abychom s nimi oslavili jejich den. Ta oslava probíhá tak, že pan biskup, který tento rok nemohl přislíbit svoji účast, a letos tam bude procházet otec Filip se sestrami boromejkami a s vedením, navštěvují pacienty a současně jim dávají i požehnání a drobný dárek. Tak jim chceme požehnat jejich duchovní rozměr a také jím něčím přispět na zdraví. Takže většinou to bývají nějaké drobné vitamínové doplňky a podobně.“

Pro nemocné, kteří nejsou v nemocnici, anebo pro lidi, kteří se chtějí za nemocné modlit, bude od 10 do 18:30 připraven program v kostele svatého Karla Boromejského, jak říká otec Marek.

Pražský Kostel svatého Karla Boromejského je součástí nemocnice

„Nabízíme celý den možnost přijít do kostela, modlit se, prosit za nemocné a těm, kteří to potřebují, chceme nabídnout možnost svátosti smíření, kde budou moci v klidu mluvit o tom, co je trápí, kdy budou moci vyznat svoje hříchy a kde budou moci načerpat z této svátosti odpuštění a posilu. Chceme jim nabídnout možnost přímluvné modlitby, kde budou moci zakusit právě to společenství církve, která by měla být společenstvím uzdravujícím, kde se budou sestry, protože to budou většinou sestry boromejky, za ně přimlouvat, aby v těch konkrétních věcech volali k Pánu o posilu a uzdravení.“

V kostele bude také k dispozici košík, kam mohou lidé vhodit lístky s žádostí o modlitbu a se jmény svých blízkých nemocných.

Spustit audio