TOP 09 - strana na jedno použití?

17. červen 2009

Za velkého mediálního zájmu vstupuje na scénu politická strana TOP 09. Ono víceznačné slůvko TOP z jejího názvu znamená též trojici pojmů Tradice - Odpovědnost - Prosperita. Z toho plyne, že strana se vymezuje konzervativně, pravicově, což je pro naši ideově poněkud pokroucenou politickou scénu nesporný příslib.

Do strany přebíhají nejen mnozí bývalí lidovci - vedle Miroslava Kalouska též jeho dlouholetý parlamentní souputník Ladislav Šustr, senátoři a exministři Parkanová a Jehlička, poslanec Severa či senátor Jílek, tedy lidé, kteří se i v rámci KDU-ČSL vždy vymezovali spíše doprava, zatímco dnešní vedení lidovců v čele s Cyrilem Svobodou otočilo kormidlo výrazně levým směrem. Do TOP 09 přicházejí i lidé z jiných stran - třeba pražský zastupitel František Laudát z ODS, či mnozí dosud bezpartijní. A nezapomeňme na pravděpodobného budoucího předsedu strany Karla Schwarzenberga, dosud prosazovaného Zelenými. Je zjevné, že s TOP 09 bude v příštích týdnech třeba počítat.

Nástup strany TOP 09 vyvolává několik otázek. Předně: proč se podobný masivní průlom nepodařil dalším menším subjektům, které se v letošním roce vyrojily - jmenujme třeba Stranu svobodných občanů Petra Macha, či Libertas Vladimíra Železného a Vlastimila Tlustého. Obě strany disponují vyhraněným programem, známými tvářemi a více či méně deklarovanou přízní presidenta. Přesto zatím nepřekročily rámec marginality. Je to opravdu jen mediální zásluha, že o TOP 09 se tolik mluví? Mohou za to novináři se svými sympatiemi ke Schwarzenbergovi a antipatií ke Klausovi? Těžko říct.

TOP 09 je klasický inženýrský projekt sestavený a do světa vyslaný zručným machiavelistou Kalouskem. Ten prohrál svůj boj o charakter strany lidové, spojil se s výraznou tváří a pověstí (a jistě též finančním zázemím) Karla Schwarzenberga, čímž jakoby vyvrátil případné pochybnosti, které by TOP 09 chtěly nálepkovat jako KDU-ČSL II. Co je skutečným smyslem a cílem ustavení TOP 09 se můžeme zatím jen dohadovat. Jedna z verzí ale vypadá dost pravděpodobně: TOP 09 může převzít podobnou historickou úlohu, jakou měla z kraje 90.let Křesťansko-demokratická strana Václava Bendy. KDS tehdy na sebe nabalila konzervativní, namnoze křesťansky orientované voliče, pro něž byla tehdejší Klausova ODS příliš liberální, málo zakořeněná v konzervativních hodnotách, orientovaná výlučně na ekonomickou prosperitu s menším ohledem na mravní postuláty. KDS tyto deficity zaplňovala a pomohla ODS získat na dlouhou dobu voličské zázemí pravicové inteligence. Pak se KDS sloučila s ODS, přesněji řečeno vplynula do ní vcelku bezbolestně, takže se ODS stala stranou uspokojující jak manažerské pragmatiky, tak konzervativní intelektuály. To platilo až donedávna.

Jenomže pod vedením Mirka Topolánka se z ODS opět začal velice rychle vytrácet veškerý mravní étos, strana se stala jen fabrikou na dosažení a udržení moci a vlivu, vyprázdnila se, jak říká president Klaus, z něhož se v mezičase stal otevřený ochránce tradičních hodnot a idejí. Vcelku logicky by se dalo čekat, že TOP 09 přitáhne podobný typ voličů, jako tehdy KDS. A tyto voliče přinese jako své nepominutelné věno do ODS pro případ koalice či fúze. To by bylo racionální vyústění a opodstatnění smyslu existence strany TOP 09.

Rozdíl je samozřejmě jeden, a to dosti zásadní. KDS vznikla na bází křesťanského disentu, odporu proti komunismu. V jejím čele stál morálně naprosto nezpochybnitelný matematik a filosof Václav Benda, jehož přínos k české polistopadové politice si právě připomínáme u příležitosti 10.výročí jeho úmrtí. KDS neměla v sobě ani stín kolaborace s předchozím režimem. TOP 09 je ovšem z jiného těsta. Je uhnětena bývalými lidovci, z nichž mnozí docházeli do schůzí ČSL v dávných dobách Národní fronty a odhlasovávali rezoluce podporující nerozbornou jednotu s KSČ. A druhým zdrojem personálu TOP 09 jsou bývalí členové ODA, kteří v mezičase přebývali v KDU-ČSL, a v budoucnu možná stejně bezbolestně přejdou do ODS. Čili pragmatici, kteří se drží v nadějných vodách. A tomu všemu vévodí - a teď se dohadujme, do jaké míry jen formálně - kníže Schwarzenberg, někdejší kancléř expresidenta Václava Havla a protagonista ekonomických zájmů, které jdou - v duchu vazeb a pozic evropské šlechty - napříč zeměmi a národnostmi. Takže je možné, že TOP 09 bude také beranidlem jiného typu zájmů, než jen způsobem, jak obohatit českou pravici o konzervativnější hlas.

Odpovědi na tyto otázky přinesou příští týdny, nejpozději pak předčasné volby do Poslanecké sněmovny.

Další komentáře si můžete poslechnout v pořadu Názory a argumenty v sekci Rádio na přání . Některé vybrané komentáře si můžete přečíst také v Týdeníku rozhlas .

autor: Petr Žantovský
Spustit audio