Tři roky trval překlad Nového zákona do romštiny

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy E Nevi zmluva - Nový zákon ve východoslovenském dialektu romštiny

Odhaduje sa, že vo svete žije 8 až 12 miliónov Rómov. Väčšina z nich funguje vo veľmi ťažkých podmienkach, každý deň čelia diskriminácii. Mnohí hľadajú útočisko vo viere. Na Slovensku sa venuje Rómom 14 registrovaných cirkví a náboženských spoločností. V týchto dňoch bola do východoslovenského dialektu rómskeho jazyka preložená aj Biblia.

Sväté písmo v rómskom jazyku už môžu čítať nielen Rómovia žijúci na východnom Slovensku, rozumieť by mali tiež ľudia tohto etnika z Českej republiky, ako aj zo Zakarpatskej Ukrajiny. Prekladateľ Biblie do rómskeho jazyka Marek Olah tvrdí:

„Tým, že Biblia používa veľa, slov, ktoré nie sú bežné hovorové slová, tak sme sa snažili buď opisnou formou opísať to slovo, alebo nájsť slovo, ktoré je vhodné.“

Na preklade, ktorý trval tri roky pracovali štyria prekladatelia. Samotná publikácia vznikala až sedem rokov. Po preklade totiž nasledovalo množstvo skúšok a úprav.

E Nevi zmluva - Nový zákon ve východoslovenském dialektu romštiny

„Chceme, aby Božie slovo bolo zrozumiteľné pre každého človeka. Snažili sme sa hľadať slová, ktorými môžu bežní ľudia porozumieť,“ konštatuje Olah.

Súčasťou skúšania bolo vytlačenie Jánovho evanjelia, roznesenie konkrétnym čitateľom a zisťovanie, či Rómovia textu, ktorý čítajú, vôbec rozumejú.

„Keď to číta, alebo počúva vo svojom materinskom jazyku, tak to inak pôsobí v nich,“ povedal koordinátor prekladu Biblie Pierre Van Vuuren.

Finálnym testom bolo audio spracovanie celého Nového zákona, ktorý načítalo okolo 40 ľudí. Ten je momentálne prístupný vo zvukovej podobe aj na internete.

Biblia v rómčine bola predstavená minulý mesiac. Len za dva dni sa predalo 900 kusov. Záujem o knihu medzi Rómami stále rastie. Prekladatelia už dnes uvažujú o tom, že pripravia aj preklad Starého zákona do rómskeho jazyka.

„Potrebuje to minimálne desať až pätnásť rokov, naozaj rozmýšľame o tom,“ vyhlásil Marek Olah.

Pastorácia môže byť okrem prevencie a každodenného kultúrneho pôsobenia vhodným alternatívnom systémom prevýchovy Rómov a východiskom z ich marginalizovaného sociálneho postavenia.

„Saleziánska kongregácia dona sa narodila s mladými ľuďmi z väzení, z ulíc – s tými, ktorí najviac potrebujú výchovu. A to sa aplikuje do všetkých kultúr, náboženstiev a spoločnosti. Myslíme si, že na Slovensku to najviac potrebujú práve Rómovia," hovorí saleziánsky misionár Václav Klement.

Na Slovensku je približne 10-tisíc aktívnych rómskych veriacich. Venujú sa im najmä Rímskokatolícka a Gréckokatolícka cirkev, ako aj Apoštolská cirkev.

„Rómovia majú veľmi blízko k Bohu. Majú v srdci Boha, hoci to tak veľmi nedávajú navonok, ale majú,“ poznamenal pravoslávny kňaz Ján Biloruský.