U Nejsvětějšího Salvátora se během noci kostelů umíralo láskou

25. květen 2013

V chrámu Nejsvětějšího Salvátora zazněla v pátek prostorová kompozice mladého skladatele Slavomíra Hořínky na motivy Písně písní v přebásnění šéfredaktora ČRo Plus Daniela Rause.

Skladba zazněla v podání Orchestru BERG, hereckých partů Milého a Milé se ujali Lukáš Hlavica a Helena Dvořáčková.

Provedení Písně písní v liturgickém prostoru je společným projektem Českého rozhlasu, Orchestru BERG, Římsko-katolické akademické farnosti Praha a Centra teologie a umění při KTF UK. Koncept navrhla Teresie Bečková, která vede Tvůrčí skupinu náboženských pořadů v ČRo a architekt Norbert Schmidt.

Vybrané texty, hudebníci, zpěváci i pohyb herců v prostoru kostela odkazují k tradici liturgických her, ovšem zároveň se jedná o naprosto současné umělecké dílo.

autor: Magdaléna Trusinová
Spustit audio