Ukazatel – směr budoucnost

13. březen 2010

Duchovní život ve svobodné společnosti, 20 let náboženské svobody – to jsou hodnoty, o kterých si lidé za totality mohli nechat jenom zdát. Je tedy logické, že se nad nimi sešly k diskuzi osobnosti z celého duchovního spektra v České republice, na konferenci, kterou v tomto týdnu uspořádala Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy.

Organizátorům se podařil husarský kousek: na konferenci diskutovaly duchovní celebrity doslova z celého náboženského vějíře. Už to mělo pro auditorium složené převážně z mladých lidí obrovskou cenu. Zorganizovat diskuzní fórum takto ekumenicky pojaté je v logice, na níž je vystavěna fakulta sama – naznačuje děkan Husitské teologické fakulty, profesor Jan Blahoslav Lášek.

Jan Blahoslav Lášek: „Asi očekáváte, že vám řeknu, jaké s tím byly potíže... Nebyly! My jsme vlastně fakulta otevřená od roku 1989, je tady vedle teologie Církve československé husitské také starokatolická teologie, pravoslavná teologie, jsou tady židovská studia – abych jmenoval jenom ta hlavní. Takže samozřejmě dialog mezi různými konfesemi je tady záležitostí denní praxe. Toto vyrostlo vlastně z práce fakulty.“

Vzpomínky na to, co bylo a jak to bylo, sice zazněly také, ale mnohem více se skloňovaly pojmy jako svoboda a tolerance a hodně se diskutovalo o roli náboženství v dnešním světě a s ukazatelem směr – budoucnost.

Jan Blahoslav Lášek: „Měla by to být inventura toho, co bylo. To ale bývá, že člověk pláče nad rozlitým mlékem... anebo si plácá po rameni! Obojí je průšvih! Plácat si po rameni – hrozný průšvih. Plakat nad rozlitým mlékem – no tak ano, jistě, lítost je důležitá, ale také to ničemu nepomůže. Já si myslím, že význam té konference je v tom, aby ukázala cestu do budoucna. Jak přispějí církve a náboženské společnosti ke svobodné společnosti u nás, k toleranci, k právu... prostě ke změně toho, co tady je. My se samozřejmě za to cítíme zodpovědni – já se teď nebudu pokoušet vystihnout stav společnosti... musel bych být hodně sprostý, a to nemohu být do rádia... Anebo bych začal používat slovník politiků a já bych nerad, aby po mně začala létat rajská jablíčka! Tak to ne, to rozhodně ne! Ale víme, že to rozhodně není dobré. A já si myslím, že je potřeba udělat něco k tomu, aby se to změnilo.“

Je nepochybné, že mít povědomí o tom, co obnáší to či ono náboženství, se stává v dnešním propojeném světě nutností. Jednoduše proto, že náboženství není jen o konkrétní víře – má i další roviny: praktickou, politickou, společenskou, etickou. Profesor Lášek připomíná, že v Evropě v časech před diktaturami bylo normální a patřilo ke všeobecnému vzdělání mít znalosti náboženských systémů. Domnívá se, že standardně to bude v Česku opět platit zhruba do 10 let.

autor: ehů
Spustit audio