Úspěšně s kůží na trh aneb Jak si vybudovat dobré jméno

16. leden 2011

Jak spojit snahu uspět v dnešní české společnosti a zároveň nemuset rezignovat na důležité hodnoty, jakými jsou čest, pravdomluvnost, přátelství, ale třebas i rodina? Tak na tuto otázku, kterou řeší řada talentovaných lidí toužících po úspěchu a uplatnění, a to i na těch nejvyšších postech, se snaží odpovědět nová kniha s názvem „Úspěšně s kůží na trh“ s podtitulem „Jak si vybudovat dobré jméno“. Napsaly ji dvě ženy s mnohaletou zkušeností z nejvyššího českého i zahraničního managementu - Rostya Gordon Smith a Věra Staňková.

Víra, že je možné dosáhnout významné pozice – ať už v politice nebo v byznysu – poctivou a čestnou cestou, během posledních svobodných dvaceti let u nás postupně slábne. Autorky knihy Úspěšně s kůží na trh Rostya Gordon Smith a Věra Staňková však tvrdí, že právě úsilí stát se autentickým a věrohodným příkladem či vzorem pro své okolí, je jedinou cestou k trvalému úspěchu, ale především a hlavně k pocitu osobního štěstí.

„Ta kniha vychází ze základní otázky, proč věříme některým lidem více než jiným. A odpověď je většinou, že proto, že dělají, co říkají, a navíc vědí proč: mají z toho pocit osobního štěstí a optimismu.“

Říká Rostya Gordon Smith, ředitelka společnosti People Impact, bývalá hlavní manažerka českého Telecomu, která je matkou čtyř dospělých synů a se svým manželem, také špičkovým manažerem, prožila řadu let ve Velké Británii, Jihoafrické republice, Kanadě, Brazílii, Hongkongu, Japonsku a v USA:

Věra Staňková (vlevo) a Rostya Gordon-Smith

„Když jsem se vrátila z ciziny po třiceti letech sem, do Česka, potkala jsem hodně lidí, kteří se snažili vést nebo řídit ostatní, ale hodně v tom plavali. Někteří měli ta správná slova a ten správný žargon, ale ty činy tam prostě nebyly. Bylo jasné, že ten člověk prostě nevěří tomu, co říká, a nedělá to. Byla jsem velice zklamaná z některých manažerů, s nimiž jsem pracovala, protože to byli často lidé s ohromným potenciálem, s velkou inteligencí, a to i s emoční inteligencí, ale oni z nějakého důvodu, asi proto, že se narodili a trvale žili v této zemi, dali na to české ‚pro dobrotu na žebrotu‘ a nepracovali na sobě.“

Narozdíl od většiny podobných knih o úspěchu, které jsou u nás k dispozici a pocházejí především z anglosaského světa, tato pracuje se zkušenostmi z našeho, českého prostředí, říká druhá z autorek s dvacetiletou mediální a marketingovou zkušeností, Věra Staňková:

„Ta kniha je nová v tom, že se obrací k osobním vlastnostem vedoucích lidí, aby oni sami se nejdříve zamysleli nad tím, jací oni chtějí být. Že to není jenom o tom naučit se nějaké fungující metody, které, když třebas politik si řekne ‚musím získat navíc deset procent, tak teď budu říkat tato slova a tyto věty‘, ale skutečně je nabádá k tomu, aby nejdříve začali sami u sebe, přemýšleli také o lidech, pro které tu politiku nebo jinou práci dělají a potom ta krásná slova vtělovali do skutečných činů. Ta naše dvacetiletá práce v managament dokládá, že lidé, kteří skutečně něco umí, že to vůbec není jednoduché, museli něco dokázat. Stálo je to spoustu sil a spoustu času, práce na sobě. Takže to není opravdu tak jednoduché stát se veřejně známou a respektovanou osobností. To sice můžete zvládnout i přes noc, ale málokdy vám to vydrží delší dobu.“

A že to prý poctivě jde, v knize dokládají rozhovory s několika úspěšnými manažery, mezi nimiž je ovšem například také Marek Eben nebo tenistka Jana Novotná.

„Já myslím, že důležité je se o to pokusit. A ta cesta je někdy mnohem důležitější, než dosažení samotného cíle, určitě ‚být vzorem‘ je velká výzva,“ doplňuje Věra Staňková.

„A to je vlastně i nový koncept, protože u nás nemáme mnoho hrdinů, zvláště v dnešní době. A já si myslím, že lidé, kteří jsou na veřejnosti a v pozicích moci a vlivu, by měli být našimi vzory a společnost by od nich měla očekávat určitý standard a hodnoty,“ doplňuje Rostya Gordon Smith.

autor: Lenka Svobodová
Spustit audio