V kostele sv. Bartoloměje v Semaníně je nová expozice semanínské renesance

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kostel svatého Bartoloměje v obci Semanín

Je mnoho sakrálních památek, které stojí za to vidět. Obyčejně ale bývají zamčené v kostelech a to z jednoduchých důvodů – velmi často se totiž stávají kořistí zlodějů. V obci Semaním na českotřebovsku ale máte do barokního kostela svatého Bartoloměje přístup volný.

Vzhledem k tomu, že je tam málo věřících a mše bývají jedenkrát do měsíce, rozhodli se věřící instalovat v kostele expozici semanínské renesance. Společně s ní tak mají návštěvníci možnost i shlédnout sakrální památky. A také nezapomněli na bývalé obyvatele Semanína – sudetské Němce, kteří tragicky ukončili svůj život na konci druhé světové války. Zajímavou barokní stavbu navštívíme s předsedou občanského sdružení Pro Semanín Davidem Smyčkou.

Zpřístupnění kostela

Kostel je opravený a po šesti letech můžete vidět krásný oltář zářící novotou. Proto bylo místním věřícím líto, že musí být zavřený z bezpečnostních důvodů a lidé jsou tak ochuzeni o krásy sakrálních památek. Přišel tedy nápad, instalovat v kostele expozici semanínské renesance, kterou provozuje o.s. Pro Semanín pod odborným dohledem muzea města Česká Třebová. Tím se tedy kostel, alespoň v letních měsících a o víkendech, otevřel široké veřejnosti.

Kostel svatého Bartoloměje v obci Semanín

Expozice semanínské renesance

Expozice Semanínská renesance je umístěna v kostele sv. Bartoloměje. Je součástí naučných Semanínských stezek. Expozice se věnuje převážně období mezi lety 1500-1700. Největší díl zahrnuje semanínské hrnčířství, dále Semanín na renesančních zemských mapách, astrolog Mikuláš Šud ze Semanína, lidový tanec Der Schirmerdorfer ("Semaníňák"), část stříbrného pokladu sedláka Siegla, semanínské památky. Součástí expozice je prohlídka lidově dekorované obranné zvonice se dvěma zvony a dětský hrnčířský koutek se středověkým loukoťovým kruhem.

Sakrální památky

Baroknímu kostelu svatého Bartoloměje vévodí oltář, který je už 6 let po náročné rekonstrukci. Na něm je obraz svatého Bartoloměje, patrona kostela, a vedle obraz svaté Trojice. Podle kunsthistoriků mohou být z roku 1700. Prostor doplňuje vyřezávaná kazatelna, která je ovšem o hodně mladší. Pochází z roku 1930 a byla dodána do kostela na objednávku až z Vídně. Za povšimnutí stojí i křížová cesta z keramiky, která vhodně doplňuje právě epozici semanínské renesance, kde vévodí hrnčířství. Za prohlídku stojí také obranná zvonice na místním hřbitově.

Memento bývalým obyvatelům sudetským Němcům

Při východu z kostela nepřehlédnete kovaný pomník s dvojjazyčným textem. Je tam jako memento smíření, tedy připomínka na hromadnou sebevraždu sudetských Němců v roce 1945, kteří pak byli zahrabáni u zdi kostela. Jejich potomci pak pomáhali finančními dary na opravu barokní památky a tak tento pomník byl postavený jako překvapení a dík při jedné z bohoslužeb.

Během letních měsíců je kostel svatého Bartoloměje přístupný o sobotách, nedělích a svátcích. Ovšem mimo tyto dny vám ho rád otevře správce David Smyčka, který bydlí vedle kostela na bývalé faře.