Václav Kopp

* 23. 2. 1913 – † 26. 1. 1942, rozhlasový technik

Rozhlasový technik Václav Kopp se narodil 23.2 1913. Po studiu na Vyšší průmyslové škole elektrotechnické úspěšně složil radiotelegrafickou zkoušku a po krátkém působení u společností Radio – Titan Praha a Microphone Praha nastoupil v roce 1936 jako rozhlasový technik – operatér ve stanici Ostrava. Základní vojenskou službu vykonal u spojovacího vojska, dosáhl hodnosti poručíka v záloze. Po čase si kvůli vysokým životním nákladům a nízkému platu podal žádost o přeložení do Prahy, kde mohl bydlet v bytě svých rodičů nedaleko rozhlasu – v Rumunské ulici. Během okupace začal spolupracovat s domácím odbojem. Jako pracovník rozhlasu organizoval poslech zahraničního vysílání a šíření jeho zpráv. Již v roce 1941 byl ovšem zatčen a uvězněn. V koncentračním táboře Mauthausen se mu podařilo tajně sestavit přijímač a povzbuzovat tak spoluvězně zprávami o postupu spojenců. Když byla ovšem tato ilegální činnost vyzrazena, byl Václav Kopp okamžitě popraven. Pod skončení druhé světové války byl dekorován in memoriam řadou vyznamenání, jako celoživotní skaut obdržel rovněž jedno z nejvyšších ocenění této organizace - Junácký kříže za vlast 1939 – 1945.

Zdroje:
Archiv Českého rozhlasu
Běhal, Rostislav: Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu: Český rozhlas, 1992