Václav Strejček

Jako štábní kapitán Václav Strejček organizoval a řídil další bojovníky. Účastnil se také přípravy chystaného odboje proti Němcům, kdy měl na starosti především získávání zbraní. Na bojišti setrval až do dobytí rozhlasu.

V době, kdy rozhlas volal o pomoc, nacházel se Václav Strejček právě v pražských Dejvicích. „Nastoupil jsem do náhodně tam stojícího autobusu a na mou hlasitou výzvu, kdo jede se mnou na pomoc rozhlasu, přihlásilo se asi v okamžiku 7 lidí. Za jízdy počet náš rychle vrůstal. Odzbrojili jsme asi 15 vojáků německé branné moci a přijeli jsme k Nové radnici, kde část ozbrojených nadšenců se nechala strhnouti k místnímu boji v ulici. Se zbývajícími jel jsem kolem Národního divadla a během jízdy jsem volal do boje o rozhlas a odzbrojoval německé vojáky. (…) S takto získanými bojovníky dojel jsem až k Říšskému náměstí a odtud jsme táhli k rozhlasu.“

Věk v květnu 1945: 40 let
Povolání: štábní kapitán
Bydliště: Praha