Vánoce s vůní dřeva

26. březen 2014

Atmosféru Vánoc vstřebáváme všemi smysly. Náš čich je mimořádně stimulován vůní dobrého jídla i pití a přírodních materiálů, ze kterých se tradičně vyrábějí vánoční dekorace. Ve sklepení Betlémské kaple můžeme do 3. ledna 2010 cítit především vůni dřeva. Letošní jubilejní 30. ročník vánoční výstavy je totiž věnován tomuto ušlechtilému materiálu.

Na počátku byl bonsaj

Právě před 30 lety si inženýři Petr Herynek a Blahoslav Lukavec z Bonsai klubu Praha řekli, že jejich milované rostlinky v zimě spí, a proto se rozhodli svoji botanickou aktivitu v adventní době obohatit Vánoční výstavou. Získali prostory v Muzeu hlavního města Prahy, kde ukázali veřejnosti především vánoční ozdobičky. Ideou organizátorů bylo představení českých Vánoc nekomerčním způsobem tak, aby lidé viděli krásu v prostých lidových věcech. Pořadatelé sice za léta konání dvakrát změnili název občanského sdružení a dokonce svoji výstavní činnost rozdvojili, původní myšlenka je však v dnešní době stále naléhavějším cílem. Blahoslav Lukavec s vydatnou pomocí celé své rodiny vystavuje v Betlémské kapli už posedmé. Jeho kolega krášlí na Vánoce výstavní skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Při pátrání v historii výstav zjistíme, že každá přinesla na světlo světa mnoho nových exponátů, které se jen zřídka opakovaly. Každý ročník byl jedinečný. Mnoho exponátů vznikalo a vzniká na míru nového tématu a koncepce. Někteří tvůrci, profesionálové i laici, mají tolik invence, že s vystaviteli spolupracují dodnes. Prvního ročníku stejně jako letošního se zúčastnily Jarmila Haldová, Marcela Plodrová a Jasna Krupičková.

Letos Vánoce voní dřevem

Hana Poesová, Betlém ve vánočce dle babí Volfové

Sklepení Betlémské kaple letos zaplnily betlémy a vánoční ozdoby z rozličných materiálů, jimž vévodí dřevo. Proto jsou zde nainstalovány původní nástroje, jimiž se dřevo zpracovávalo. Uprostřed výstavní plochy proud vody pohání mlýnské kolo. Návštěvníci mohou pravidelně nahlédnout pod ruce řezbářům, bednářům či tesařům. Výstava má ukázat sepětí našich předků se dřevem, jeho přínos pro každodenní i sváteční okamžiky. Důležité je zdůraznit, že na rozdíl od instalačního materiálu a ukázky původních nástrojů, jsou všechny umělecké exponáty novodobými výtvory, ač někdy připomínají historické skvosty.

Kde je skautský betlém?

Oldřich Drozda, Čertovské hrátky

Zvláštní postavení mezi vystavujícími umělci má řezbář Oldřich Drozda. Mezi každoročními návštěvníky je znám jako autor tzv. skautského betlému. Panu Drozdovi z Plzně je 85 let a od dětství byl aktivním skautem. V době po 2. světové válce namaloval skautský betlém a později jej vyřezal ze dřeva. Tato citlivá parafráze božího zrození se těší velké oblibě, a proto jsou tyto půvabné jesličky představovány veřejnosti téměř pravidelně. Letos však chybí, někteří návštěvníci je marně hledají a ve svém úsilí se neváhají obrátit na pana inženýra Lukavce. Doufejme, že skauta na rogalu, jež jako anděl střeží jesličky, či Vinetoua, Manitoua a kapitána Nema v roli Tří králů, uvidíme opět za rok.

Setkání s tvůrci

Ukázka paličkování a výroby ze šustí

Již podesáté proběhlo v rámci výstavy ve dnech 30. listopadu až 5. prosince oblíbené sympozium řezbářů. Své řemeslo představili bednáři, tesaři, koláři, sekerníci, košíkáři, tesaři, řezbáři a tvůrci lidových nástrojů. O víkendu 12. - 13. prosince se konalo setkání krajkářek. Vždyť jejich paličky jsou také vyrobeny ze dřeva. Navíc řemeslo těchto zručných žen na výstavu neodmyslitelně patří.

Srdeční záležitost

František Gajda, Strážnický betlém

Rodina Lukavcových žije celý rok přípravou Vánoční výstavy, aby návštěvníkům v době adventu připravila neopakovatelný zážitek z vánoční atmosféry. Blahoslav Lukavec říká, že nejde jen o to ukázat betlémy a vánoční dekoraci, ale především probudit v dnešní uspěchané době v našich srdcích hřejivé kouzlo Vánoc, aby si lidé také uvědomili, co k našim lidovým Vánocům neodmyslitelně patří. Daří se mu to znamenitě, z čehož má patřičnou radost. Dětské výkřiky: "Mami, tady je to krásný!" dlouho zůstávají uloženy v paměti. Jednoho chlapce práce řezbáře Milana Hoška okouzlila natolik, že na výstavě setrval celý den a večer odcházel s vlastnoručně vyřezanými figurkami Svaté rodiny.

Příští rok bude ve znamení skla

Máte také šikovné ruce a chcete svůj um představit veřejnosti? Kolektiv autorů se neustále rozrůstá a stále je možné organizátorům nabídnou své dílo. Příští ročník bude věnován české sklářské tradici. V expozici by neměla chybět sklářská pec, ukázka výroby vitráží, práce s foukaným sklem či podmalba na skle.

Informace pro návštěvníky:

Sklepení Betlémské kaple je od 28. 11. 2009 do 3. 1. 2010 otevřeno denně od 9 do 18 hodin.
24. 12. a 31. 12. od 9 do 14 hodin
25. 12. a 1. 1. od 13 do 18 hodin
26. 12. zpracování šustí s Jarmilou Hornou

autor: Alexandra Dekanová
Spustit audio