Veletrh Regiontour se zabývá i církevní turistikou

19. leden 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02810976.jpeg

K malebnosti českých měst, vesnic i krajiny neodmyslitelně patří monumentální chrámy, tiché venkovské kostelíky, půvabné dřevěné kapličky, stejně jako Boží muka ve stínu staletých lip. Za minulého režimu často chátraly, přesto se k nim mnozí lidé pro jejich kouzlo stále rádi vrací. Církevní turistika v sobě skrývá obrovský potenciál, a proto je i jedním z témat letošního veletrhu Regiontour, který ještě dnes a zítra probíhá na Výstavišti v Brně.

Na veletrhu Regiontour se každoročně setkávají lidé, kteří se profesně věnují cestovnímu ruchu a domácí turistice. Prostor na něm našla i turistika církevní, jak říká jeden z vystavovatelů Martin Toušek z agentury Helptour, která je nositelem národní značky církevní turistiky Magni:

„Na letošním veletrhu Regiontour je druhým rokem prezentováno téma církevní turistiky jako jedno z hlavních témat, věnuje se tomu značná pozornost, a tak návštěvníci mohou na stáncích měst a regionů dostat různé propagační materiály, které prezentují sakrální památky na těch daných územích.“

Veletrh Regiontour 2013

Mezi vystavovateli je také Arcibiskupství pražské, které zastupuje pater Vladimír Kelnar:

„Pražské arcibiskupství především představuje samo sebe jako jednu z nejstarších institucí v této zemi, která má kontinuitu od roku 973 – tedy nic nového, a na druhé straně ztělesnění těch nejkonzervativnějších hodnot v tom dobrém slova smyslu, které souvisejí s křesťanstvím v této zemi a s tradičními hodnotami.“

Za přítomnosti kardinála Duky se ve čtvrtek na veletrhu uskutečnil i odborný seminář, o kterém pater Vladimír Kelnar říká:

Veletrhy Go a Regiontour 2013 zahájili významní hosté, mezi nimi i kardinál Duka a vladyka Kryštof

„V rámci workshopu se probírala otázka tzv. církevní turistiky. Je to tak trochu nový pojem, se kterým jsme se u nás dosud nesetkávali, ale vracíme se opět k osvědčenému – k putování po starých a slavných poutních místech, které jsou rozesety po naší zemi. Za všechny jmenujme na Moravě Velehrad nebo Svatý Hostýn, v Čechách kupříkladu Svatou Horu. Tato poutní turistika je dnes v popředí zájmu i u tzv. nevěřících spoluobčanů, protože souvisí jak s poznáváním přírody, tak i krás umění, které v sobě poutní místo vždy zahrnovalo.“

Na veletrhu Regiontour čtyři moravské kraje představují nového průvodce a společný projekt „Duchovní dědictví Moravy a Slezska“. To souvisí s významným výročím, které přibližuje Martin Toušek z agentury Helptour.

Veletrh Regiontour 2013

„Letošní rok je také zajímavý tím, že si připomínáme významné výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a u příležitosti tohoto výročí je připravována celá řada kulturních a duchovních akcí zejména na území Jihomoravského a Zlínského kraje, tedy na Velehradě a v Mikulčicích. Ale jsou také připravovány expozice v muzeích v Brně, Olomouci, na Velehradě i v Mikulčicích, tzn. že to téma je prezentováno zeširoka. Zároveň bych chtěl připomenout významné výročí a s ním spojené akce – výročí Bible kralické, které bude slaveno v Kralicích nad Oslavou v září tohoto roku.“

Veletrh Regiontour bude zakončen zítra v 16 hodin.

Spustit audio