Velikonoční doba (pentekosté, padesátidení)

28. květen 2014

K velikonočnímu okruhu patří ještě sedm týdnů, resp. padesát dnů, které začínají nedělí Zmrtvýchvstání Páně a trvají do Svatodušní neděle. Nejvýznamnějšími svátky tohoto období jsou Slavnost Nanebevstoupení Páně a Svatodušní neděle.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Liturgická barva: bílá

Podle Nového zákona se Ježíš po svém zmrtvýchvstání dával spatřit svým učedníkům a vyučoval je. Čtyřicátý den po vzkříšení vstoupil do nebe a na památku této události církev slaví Slavnost Nanebevstoupení Páně.

Svatodušní neděle - letnice

Liturgická barva: červená

Padesátý den po Velikonocích prožili první křesťané v Jeruzalémě seslání Ducha svatého, kterým začalo misionářské působení církve. Proto církev padesátý den po Velikonocích slaví Slavnost seslání Ducha svatého, která zároveň uzavírá velikonoční dobu. Liturgickou barvou tohoto dne je červená na památku ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil Duch svatý na apoštoly (Sk 2, 1-13). Letnice jsou nejčastějším dnem pro udělování svátosti biřmování.

Biřmování
Spustit audio