Vemte si s sebou květinu

Dříve než se v čtyři hodiny odpoledne na Albertově sešly první skupinky lidí, na nárožích domů, na sloupech veřejného osvětlení se objevily letáky nezávislých studentů. Ti vyzývali k účasti na studentské manifestaci 17. listopadu. Předkládáme vám text oficiálního letáku.

17. listopadu si připomínáme padesáté výročí slavných i tragických událostí, k nimž došlo v souvislosti s pohřbem studenta lékařské fakulty UK Jana Opletala, smrtelně zraněného při protiokupačních demonstracích 28. 10. 1939. Zdánlivou tečku za tímto novým protinacistickým znamenala okamžitá perzekuce: 9 studentských předáků bylo popraveno, na 1500 studentů odvlečeno do koncentračních táborů a české vysoké školy uzavřeny. Současně se však ve světě zvedla vlna rozhořčení, která vbrzku vedla k ustavení právě 17. listopadu za Mezinárodní den studentstva.

Neopakujme minulost
Nechceme jen pietně vzpomínat tehdejších tragických událostí, ale chceme se aktivně přihlásit k ideálům svobody a pravdy, za něž jejich účastníci obětovali svoje životy, neboť i dnes jsou tyto ideály zvláště ohroženy a my se nechceme dát zahanbit svými vysokoškolskými kolegy, kteří za ně před padesáti lety odvážně vystoupili.
Proto se dne 17. 11. 1989 v 16. 00. sejdeme u Patologického ústavu na Albertově, kde započal pohřeb Jana Opletala...