Víra přináší do partnerského vztahu toleranci

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jaro a láska

Polibek pod třešní je neodmyslitelnou součástí toho, jak tráví první máj zamilovaní. Spokojený partnerský vztah se ale zdá být v době s vysokým procentem rozvedených manželství výzvou. Jak k budování láskyplného partnerství může přispět víra? V diskuzi Vertikály se nad touto otázkou zamýšleli ti, kteří vztah ve víře žijí – lektorka předmanželských příprav Markéta Klangová a trvalý jáhen, který se zabývá partnerskými tématy a pořádá duchovní obnovy pro páry, Jan Špilar.

Víra přináší do vztahu toleranci a odhodlání přijmout toho druhého takového, jaký je. Alespoň podle dvojice hostů, pro které je víra stěžejním stavebním kamenem jejich manželství. „Většina mých vrstevníků je už rozvedených, my jsme téměř jediní, co jsme spolu přes třicet let stále šťastní,“ reflektuje situaci v populaci trvalý jáhen Jan Špilar.

Víra nejsou jen určité hodnoty, ale také praxe. A její sdílení může rovněž vztah dvojice posilovat. Markéta Klangová chodí ke zpovědi společně s manželem ke stejnému knězi. Můžou tak pokaždé oproštěni od minulých křivd symbolicky začít opět nanovo. „Víme, že teď jsme čistí a můžeme spolu jít dál. Občas si zajdeme po svátosti smíření společně na večeři a uděláme si čas na sebe. A to je čas, který je pro nás v této životní fázi velmi důležitý,“ zmiňuje matka pěti dětí.

A co když se jedná o smíšený vztah? Podle Markéty Klangové i Jana Špilara je potřeba netlačit na pilu. Klíčové je však zavčas si promluvit o tom, co pro věřícího partnera víra znamená. Ten by se o víře před svým protějškem neměl bát mluvit. Důležité je, jak se k tomu ten druhý postaví. Jak bude trávit neděle, když bude praktikující chodit do kostela? Jak bude o víře mluvit před dětmi? Taková diskuze pomůže předejít spoustě budoucích zklamání.

Na něco může být ale i víra krátká. Jako nejtěžší moment vztahu označuje Jan Špilar ten, kdy je partnerka tak zraněná, že už nemůže přijímat a dávat fyzickou lásku. I když je tatáž žena schopna odpustit, rána bývá v těchto případech tak hluboká, že se léčí mnoho dalších let.

Prevencí zbytečného a dlouhodobého zraňování může být, že se partneři naučí mluvit mezi sebou otevřeně. Upozorňovat na to, co jim nevyhovuje a co jim případně na druhém vadí. Přijmout to a pokusit se to změnit. „Strašně to bolí, protože jsme egoisti a neradi slyšíme kritiku, ale myslím, že právě v tom spočívá zdravý dlouhodobý vztah,“ uzavírá Jan Špilar.