Voják rakousko-uherské pěchoty a jeho výstroj

Podívejte se, s jakou výstrojí odcházel pěšák rakousko-uherské armády do Velké války.

Na obrázku vpravo vidíte poddůstojníky pěchotních jednotek:

1. Desátník německého pěšího pluku
2. Četař uherského pěšího pluku
3. Bubeník pěšího pluku
4. Šikovatel bosensko-hercegovského pěšího pluku

infografika voják R-U