Vojtěch Joza

„Dne 5. května 1945 v poledních hodinách, když bylo z Československého rozhlasu voláno o pomoc, byl jsem se štábním strážmistrem Kardou a št. strážmistrem Tomšem na strážnici SNB v Praze II ve Štěpánské ulici. Ihned jsme se odebrali k budově rozhlasu, kdež jsme se připojili k bojujícím skupinám, kterým velel praporčík Veverka a major Rakouš.“

„Asi ve 14 hodin chtěli jsme postranním vchodem z Balbínovy ulice společně s oddílem bývalého vládního vojska vniknouti do budovy rozhlasu, odkud bylo na nás stříleno. Před vchodem do budovy jsem byl střelen do pravého boku a byl jsem odvezen do Vinohradské nemocnice, kde jsem zůstal v léčení.“

Věk v květnu 1945: 45 let
Povolání: strážmistr
Bydliště: Praha