Vybodovat se můžete i v cizině

9. květen 2012

Kdo jezdí pravidelně do zahraničí, ten by si měl dávat velký pozor na dodržování pravidel. Zvláště pokud jezdí do zemí, kde platí bodový systém. A takových je v Evropě většina. I cizinci jsou totiž v případě přestupku registrováni v bodovém systému a po dosažení určitého počtu bodů mohou dostat zákaz řízení v dané zemi.

Obráceně to platí i v České republice, přestože například tento ukrajinský řidič je přesvědčen, že jeho se naše body netýkají. „Kupříkladu teď mě chytila policie a dostal jsem jen pokutu,“ říká.

Je to přitom naprosto normální postup. Policisté přímo na silnici body neudělují, dávají jen blokovou pokutu. Body pak automaticky do karty řidiče připíše příslušný správní úřad. Dopravní právník Jan Kněžínek zdůrazňuje: „Bodový systém se vztahuje na všechny řidiče bez ohledu na to, jakou mají státní příslušnost. Jediná výjimka platí v případě příslušníků zpravodajských služeb České republiky.“

Což je z hlediska utajení asi logické, ale vraťme se k cizincům. Pohled do aktuální statistiky bodovaných řidičů u nás říká, že 67 215 jich má cizí státní příslušnost. Tedy desetina všech. V Karlovarském kraji cizinci tvoří dokonce16 procent bodovaných řidičů a mnozí z nich už také přišli vinou 12 dosažených bodů o možnost řídit auto na našem území.

Podobně to funguje i v dalších 15 evropských a čtyřech zaoceánských zemích. Navíc mnohé státy jsou doslova protkány stacionárními radary a kamerami a některé při přestupku vůbec neřeší, kdo auto řídil.

Zákaz řízení platí pouze v zemi, kde byl vydán

„Některé státy uplatňují subjektivní odpovědnost. Podobně jako v případě České republiky je tedy třeba najít konkrétního pachatele. Jiné státy uplatňují objektivní odpovědnost, kdy stačí postihnout provozovatele vozidla,“ říká právník.

Od listopadu 2013 by si ovšem jednotlivé evropské země měly začít vyměňovat informace o vozidlech a jejich provozovatelích například v případě překročení rychlosti nebo jízdy na červenou. Stále ale bude platit, že po dosažení určité bodové hranice nebo při spáchání přestupku, za který se v té dané zemi odebírá řidičský průkaz, může řidič přijít o možnost řídit auto. Ale jen v dané zemi.

„Udělí-li zákaz řízení orgán státu, který nevydal příslušný řidičský průkaz, tedy je-li takové opatření učiněno v cizině, vztahuje se pouze na území státu, který toto rozhodnutí učinil. Jestli tedy český řidič dostane zákaz řízení například na Slovensku nebo v Německu, platí takový zákaz pouze v těchto zemích a nikoliv v České republice,“ říká Aleš Kněžínek.

Teoreticky by řidič měl dostat řidičský průkaz na hranicích při opuštění země, kde mu byl odebrán, jenže v praxi se tak děje většinou prostřednictvím zastupitelských úřadů. To může trvat klidně i pár měsíců jako třeba v Rumunsku nebo v Bulharsku. A bez řidičského průkazu kvůli neexistující celoevropské databázi v cizině neprokážete, že jste oprávněn řídit auto.

autor: evk
Spustit audio