Vychází podzimní Naše příroda

9. říjen 2014

A v ní se budeme ještě napodruhé věnovat všeobecně známé, přesto překvapivě zajímavé kopřivě. Věděli jste, že se v minulosti kopřivy používaly například i jako přadné rostliny? Není vyloučeno, že se k tomuto využití lidstvo vrátí…

Nastupující podzim je mimo jiné časem jelení říje. Tentokráte se zastavíme na návštěvě u jelenů bílých, které u nás můžeme vidět pouze v několika málo oborách, protože ve volné přírodě nežijí.
Dočtete se, že i v našich končinách můžeme potkat jedovatého pavouka (zápřednici jedovatou) a že skorec vodní patří mezi pěvce, ale potápět se umí jako málokdo. A můžete se nechat inspirovat k výletu po minerálních pramenech Smrčin.

Silně jedovatý pavouk kolonizoval Čechy

O tom, že dochází ke změně klimatu, asi pochybuje málokdo. S tím souvisí i změny rozšíření organismů. To se samozřejmě týká Čech o to víc, že se nachází uprostřed kontinentu. Někteří velcí živočichové mají s přesunem potíže, neboť jsme pro ně vytvořili překážky například v podobě oplocených dálnic. Jiní živočichové překážky nepociťují. Mezi takové živočichy patří většina bezobratlých. Tedy většinou drobnějších živočichů, kteří svůj přesun často realizují pomocí vzduchu. K takovým živočichům patří i pavouci. Přestože prakticky všichni pavouci jsou jedovatí, jen málokterý dokáže poškodit lidskou pokožku natolik, aby jed pronikl do organismu.

Poznáváme naše hřibovité houby – hřib královský

Hřib královský (Boletus regius Krombh.)

Po zaměnitelných houbách jsme pro vás připravili nový seriál o bezesporu nejpopulárnější skupině hub, kterými jsou hřibovité houby. Málokdo ví, že včetně různých variet a forem lze u nás nalézt více než 60 druhů, které patří do mnoha různých rodů, přičemž houbařům známé jsou samozřejmě hřiby jako takové, dále „suchohřiby, kozáky, křemenáče a klouzky“. Cílem našeho seriálu bude jednotlivé druhy postupně představit a rozšířit tak vaše obozory o této krásné skupině hub. Seznámíme se s druhy jak běžnými, tak i s těmi vzácnými, které bychom měli chránit a nesbírat, dokonce v některých případech se jedná o druhy státem chráněné, jejichž sběr je zakázán! Mezi ně patří i hřib, kterému bude věnován první díl a který je mnohými houbaři i mykology nazýván právem králem hřibů. Koneckonců, má to i ve svém jméně. Hřib královský (Boletus regius) je bezpochyby jedním z nejkrásnějších druhů hřibů a zaslouží si náš obdiv ale především ochranu, protože je velmi vzácný.

Po minerálních pramenech Smrčin

Povědomí o minerálních zřídlech západních Čech souvisí obvykle s představou známých lázeňských center a jejich blízkého okolí. Mnoho pramenů různých minerálek či kyselek se však nachází v místech téměř zapomenutých a neznámých. Platí to bezezbytku o Smrčinách – vrchovině vyplňující Ašský výběžek, kam většina obyvatel České republiky nemá důvody příliš často zavítat. Právě tady vyvěrají minerálky, jejichž prameny mohou vytyčit směr nevšedního výletu.

Rybářská kyselka u Libé

Obsah čísla 5/14

Obyčejná kopřiva – 2. část / Hana a Vladimír Motyčkovi
Silně jedovatý pavouk kolonizoval Čechy / Martin Kohoutek
Skorec vodní – potápěč mezi pěvci / Pavel Čech
Tesařík Schäfferův / Mladen Kaděra
Bílý král obor / Eva Dokoupilová
Paroh či roh? / Eva Dokoupilová
Po minerálních pramenech Smrčin / Martin Janoška
Oleksovické vřesoviště / Jakub Hloušek
Jeřáb – na vrchol Hanušovické vrchoviny / Lukáš Kukal
Fotografové přírody / Jaromír Kadeřábek
Věda je krásná / Petr Jan Juračka, Alena Ječmíková
Kuňka obecná aneb Tajemné volání, které strach nahání / Alena Říhová
Pták roku je mistrem toku / Alena Říhová
Ochránci přírody se bez sponzorů neobejdou / Mirka Lednická
Svatojánské proudy / Jan Moravec
Environmentální výchova v zážitkové pedagogice / Michal Šulgan
Poznáváme naše hřibovité houby – hřib královský / Michal Mikšík

Článek a fotografie poskytl časopis Naše příroda.

Občanské sdružení Naše příroda je neziskovou organizací.

Jejím základním cílem je informovat o přírodě, životním prostředí a jejich ochraně.

autor: Naše příroda
Spustit audio