Výmluvy na osobu blízkou už jsou k ničemu

17. leden 2013

Osoba blízká se v sobotu změní v osobu vzdálenou. Na první pohled nesmyslnou větu většina řidičů určitě okamžitě pochopila. Novela silničního zákona, která začne platit od soboty, totiž mění způsob řešení dopravních přestupků, kde není znám viník.

Jak jsme zjistili, u nových, méně závažných přestupků už ho úřady ani hledat nebudou. Odpovědnost bude na provozovateli vozidla, a to i v případě, že jako řidiče uvede cizince žijícího třeba v Austrálii. Ministerstvo dopravy však myslí i na tuto variantu.

„Pokud se nepodaří zjistit pachatele přestupku nebo mu jeho spáchání nebude prokázáno, projednávání se vrátí na správní delikt provozovatele vozidla. Ani výmluva na nějakého cizince nezbaví provozovatele vozidla odpovědnosti,“ říká ředitel dopravněsprávního odboru Vladimír Vošický. Zatím však není jasné, jak vysoká bude pokuta.

Vezměme to popořádku

Přestupky, které automatické systémy zaznamenají po 19. lednu, se už nebudou odkládat, když řidič s odkazem na Listinu práv a svobod prohlásí, že auto v té době řídila osoba jemu blízká, kterou nechce vystavit postihu. Pokud nebude znám viník, začne platit objektivní odpovědnost provozovatele vozidla a ten dostane pokutu za to, že neví, co se s jeho autem děje. Ovšem bude se to týkat jen určitých přestupků.

„Konkrétně přestupků zjištěných pomocí automatických systémů dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu – typicky kamerovými systémy, automatickými radary a podobně. Spadají sem také přestupky spáchané nedovoleným zastavením a stáním na pozemní komunikaci. To jsou delikty, kdy není možné bezprostředně zjistit totožnost řidiče,“ potvrzuje dopravní právník Jan Kněžínek. Výjimku tvoří situace, kdy je auto ukradeno.

Řidič nás nezajímá, zaplať!

U méně závažných přestupků se vůbec nebude zjišťovat viník, ale rovnou se provozovateli vozidla pošle výzva k uhrazení částky. Ta bude zhruba poloviční oproti pokutě – například 500 korun při překročení rychlosti do 20 km/h. Po zaplacení do 15 dnů od doručení oznámení o přestupku se tento už dále neřeší.

Pozor, lhůta se však nesmí překročit. Den doručení totiž nemusí být dnem, kdy si dopis vyzvednete na poště. „V tomto případě se desátý den od dne, kdy jste dostal výzvu o uložení, bere jako doručený. Na to je proto potřeba dávat velký pozor. Pokud si výzvu vyzvednete až 15. den, tak už jste o pět dní z lhůty pro zaplacení přišel,“ upozorňuje Milan Hubka z pražského magistrátu.

Ve lhůtě 15 dnů je možné říct, kdo auto řídil a s dotyčným se pak bude řešit dopravní přestupek, za který může dostat i body. Jestliže na první výzvu provozovatel nezareaguje, dojde na správní delikt vyplývající z objektivní odpovědnosti, kde se může výše pokuty vyšplhat až na deset tisíc korun + náklady řízení.

Na projednání správního deliktu jsou čtyři roky

Tady je důležité zmínit rozdíl ve lhůtách pro řešení. Zatímco dopravní přestupek má platnost rok, pak správní delikt se může řešit až čtyři roky. I když se ještě čeká na stanoviska ministerstva dopravy.

„To je jedna z věcí, které dodnes nebyly vysvětleny. V zákoně je to trochu nejasně napsáno. Pokud budeme vycházet z obecné úpravy, lhůta by byla dva roky na zahájení řízení o správním deliktu a čtyři roky na jeho projednání,“ uzavírá Milan Hubka.

Nový způsob řešení dopravních přestupků, kde není znám viník, se týká jen přestupků, spáchaných po 19. lednu. Na ty starší se objektivní odpovědnost provozovatele vozidla nevztahuje.

autor: evk
Spustit audio