Výročí rabiho Löwa

O Rabi Löwovi se vypráví řada legend, českou veřejností je vnímán spíše jako postava mytická, bájná, k čemuž zcela jistě přispělo jeho zařazení do Starých pověstí českých Aloisem Jiráskem, což také souvisí i s legendou o Golemovi.Jak ale říká ředitel Židovského muzea Leo Pavlát, rabi Löw je především vynikající židovský myslitel.

Leo Pavlát: Jestliže řeknu dodnes studovaný, tak to vypadá, že i dnes by jakoby měl co říct, ale ono je to daleko silnější. Skutečné vědění není měřeno časem, skutečné vědění má trvalou a aktuální platnost a tak je to právě s rabi Löwem. Snažíme se prostředky, které výstava umožňuje představit rabiho Löwa jako autentickou postavu ve své době. Ta výstava přináší řadu nových poznatků, koriguje naopak některé staré. Samozřejmě není možné vynechat ani toho legendárního Maharala tak jak nachází odraz v dílech četných umělců a samozřejmě ani toho Golema.

Teresie Bečková: Rabi Löw sám Golema nikdy nestvořil, je to pověst, i když možnost stvoření umělých bytostí připouštěl. V jeho době to nebylo nic neobvyklého. Vysvětluje jeden z kurátorů výstavy Arno Pařík:

Arno Pařík: To učení o Golemovi je velmi staré vyskytuje se v Talmudu, bylo to živé hlavně ve středověku, vlastně se o tom nikdy nepochybovalo, že ti chachaim, ti nejchytřejší a svatí mužové mají schopnost měnit svět, mají tu schopnost část boží síly získat.

Teresie Bečková: Podle židovské kabaly je možné zopakovat Boží tvůrčí čin pomocí správné kombinace písmen Božího jména. V hebrejské abecedě má každé písmeno určitou číselnou hodnotu. Z toho se pak vytvářely celé systémy.

Arno Pařík: Máme zprávy o tom, že byly obřady těch zbožných učenců, kteří se pokoušeli napodobovat ten stvořitelský čin Boží. To byl obřad, kdy se citovaly číslice, různé partie ze spisů, kde se prováděly až jakoby to vypadalo magické úkony, ale ten smysl byl mystický v tom smyslu, že se napodobuje stvořitelský čin Boží a že se jakoby tvoří nějaká bytost, přičemž se stvořila mentálně, intelektuálně, nestvořila se samozřejmě ve skutečnosti.

Teresie Bečková: Rabi Löw byl ale především filosof a náboženský myslitel, v Praze vedl Talmudickou školu, napsal řadu knih a neuzavíral se ani sekulárnímu vědění. Ve středu jeho filosofického systému byl člověk , který spojuje svět boží a pozemský. Možná právě proto jeho dílo oslovuje čtenáře dodnes.

0:00
/
0:00